2016-10-28 12:27:00

Popiežiaus homilija. Bažnyčios pamatas – Jėzaus malda už ją


Jėzus meldžiasi. Po maldoje praleistos visos nakties, jis išsirenka dvylika apaštalų. Apie tai kalbama penktadienio Mišių metų skaitytoje Evangelijos pagal Luką ištraukoje. Jėzaus malda už mus yra mūsų krikščioniško gyvenimo pamatas, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

„Šv. Paulius sako, kad Jėzus yra kertinis akmuo. Be Jėzaus nėra Bažnyčios. Tačiau šios dienos Evangelija priduria ir vieną svarbią detalę, į kurią reikia atkreipti dėmesį, - sakė popiežius Pranciškus. „Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą naktį, melsdamasis Dievui“. Pirmiausia malda ir tik po to visa kita: žmonės, apaštalų išsirinkimas, gydymas, piktųjų dvasių išvarinėjimas... Taip, kertinis akmuo yra Jėzus, tačiau besimeldžianti Jėzus. Jėzus meldžiasi. Jis meldėsi ir tebesimeldžia už Bažnyčią. Bažnyčios kertinis akmuo yra Viešpats, esantis Tėvo akivaizdoje, užtariantis mus, už mus besimeldžiantis. Mes meldžiamės Jam, tačiau pagrindas yra Jis, kuris meldžiasi už mus“.

„Alyvų kalne Jėzus meldžiasi, ant kryžiaus Jėzus meldžiasi, meldžiasi iki galo, jo gyvenimas baigėsi su malda. Tai ir yra mūsų saugumas, mūsų pagrindas, mūsų kertinis akmuo – Jėzus meldžiasi už mus! Jėzus meldžiasi už mane! Kiekvienas iš mūsų gali sakyti: aš tikrai žinau, kad Jėzus už mane meldžiasi, kad jis yra Tėvo akivaizdoje ir taria mano vardą Tai yra Bažnyčios kertinis akmuo – Jėzaus malda“.

Kitoje Evangelijos vietoje Jėzus sako apaštalui Petrui: „Štai šėtonas pareikalavo persijoti jus tarsi kviečius. Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų“. „Tai ką jis pasakė Petrui, - tęsė popiežius, - jis sako tau, ir tau, ir tau, ir man, ir visiems. „Aš meldžiausi už tave; aš meldžiuosi už tave; aš dabar meldžiuosi už tave“. Kai jis ateina pas mus ant altoriaus, ateina mūsų užtarti, melstis už mus. Kaip ant kryžiaus. Čia glūdi mūsų nepaprastas pasitikėjimas ir saugumas. Aš priklausau šiai bendruomenei. Ji yra tvirta, nes jos kertinis akmuo yra Jėzus, kuris meldžiasi už mane, meldžiasi už mus. Šiandien pamąstykime apie Bažnyčią, - paragino popiežius Pranciškus, - pamąstykime apie Bažnyčios slėpinį. Visi esame statinys, kurio pamatas yra Jėzus. Jėzus, kuris už mus meldžiasi. Jėzus, kuris meldžiasi už mane“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.