2016-10-27 17:23:00

Popiežius: Negalima nepaisyti vyro ir moters savitumo


Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą naujų mokslo metų proga priėmė Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų instituto akademinę bendruomenę. Sveikindamas vadovus, dėstytojus ir studentus, popiežius sakė, jog šiandien džiaugiamės matydami kaip pasiteisino Jono Pauliaus II toliaregiška įžvalga, paskatinusi jį prieš trisdešimt penkerius metus įkurti šį institutą.

„Dabartinėje konjunktūroje šeimos ryšiams gresia įvairūs pavojai, sakė Pranciškus. Vis labiau plinta kultūra, iškelianti narcizišką individualizmą, laisvės samprata, atsieta nuo atsakomybės už kitą žmogų, auga abejingumas bendram gėriui, įsivyrauja ideologijos atvirai puolančios šeimą, o tuo pat metu didėja skurdas, keliantis grėsmę daugybei šeimų. Visa tai yra dabartinės šeimų krizės priežastys“.

Šeimą Bažnyčia suvokia kaip Dievo sąjungos su visa žmonija atspindį, dėl to šeimai skiriamas neparastas dėmesys ir ypatinga meilė. Bažnyčia su atjauta ir gailestingumu nori padėti gydyti šeimos gyvenime atsirandančias žaizdas, nori padėti žmonėms, suprasdama jų tarpusavio meilės pažeidžiamumą. Pasak popiežiaus, didelį susirūpinimą kelia dabartiniai siūlymai nepaisyti vyro ir moters savitumo, nes juk vyro ir moters tarpusavio santykių, taip pat tėvų santykių su vaikais dinamika yra raktas, padedantis suprasti pasaulį ir istoriją. Moteriškumas ir vyriškumas yra nuostabus Dievo Kūrėjo išradimas, kuriam reikia sugražinti pirmapradį spindesį. Antra vertus, popiežius pripažino, kad kartais bažnytinėje aplinkoje kalbant apie santuoką ir šeimą buvo nepakankamai atsižvelgiama į konkretų žmonių gyvenimą, labiau buvo iškeltas teologinis santuokos idealas, nekreipiant dėmesio į realias šeimų galimybes. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.