2016-10-26 17:11:00

Baigėsi Šventojo Sosto ir Vietnamo atstovų susitikimas


Spalio 24-26 dienomis Vatikane vyko šeštasis dvišalės Šventojo Sosto ir Vietnamo darbo grupės susitikimas. Vietnamo delegacijai vadovavo užsienio reikalų viceministras; Šventojo Sosto – pasekretoris santykiams su valstybėmis.

Kaip informuojama po susitikimo paskelbtame komunikate, buvo apžvelgta ir pozityviai įvertinta tiek pastaruoju metu pasiekta pažanga dvišaliuose Šventojo Sosto ir Vietnamo santykiuose, tiek pokyčiai leidžiantys Katalikų Bažnyčiai vykdyti savo misiją šalies viduje.

Vietnamo atstovai informavo apie pastoviai ir konkrečiai taikomas naujas politines ir teisines priemones, garantuojančias šalies piliečiams vis didesnę religijos laisvę ir palengvinančias Katalikų Bažnyčios veiklą bei indėlį į visos šalies socioekonominį vystymąsi. Šventasis Sostas, savo ruožtu, dar kartą patikino, jog Bažnyčia, siekdama veikimo laisvės nori labiau prisidėti prie šalies pažangos kūrimo. Buvo taip pat pozityviai įvertintas pastaruoju metu Vietnamo vyriausybės parodytas dėmesys Katalikų Bažnyčios poreikiams, paminėtas Katalikų instituto įsteigimas Vietname, taip pat šalies valdžios parama svarbiems bažnytiniams rengimas.

Buvo taip pat pakartotas įsipareigojimas tęsti kontaktus ir dvišales konsultacijas, taip pat Vietname nereziduojančio popiežiaus atstovo vizitus šalyje. Nuspręsta surengti septintąjį dvišalį susitikimą, kuris vyks Hanojuje ir kurio data bus vėliau suderinta diplomatiniais kanalais.

Vietnamo delegacijos nariai, prieš išvykdami iš Romos, susitiko taip pat su Vatikano Valstybės sekretoriumi kard. Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivysk. Pauliu Gallagheriu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.