2016-10-25 17:29:00

Bažnyčia ir Vatikanas atveria archyvus Argentinos karino režimo aukoms


Argentinoje atsiveria naujos galimybės sužinoti tiesą apie diktatūros aukas ir jų likimus. Nukentėjusieji ir aukų artimieji galės susipažinti su karinės diktatūros laikotarpio nuo 1976 iki 1983 metų archyvine medžiaga, saugoma Argentinos Vyskupų konferencijos, Vatikano Valstybės sekretoriato ir Apaštališkosios nunciatūros Buenos Airėse. Neseniai buvo užbaigtas juose esančių dokumentų skaitmeninimas ir katalogų tvarkymas. Netolimoje ateityje bus paskelbtas aktas, leisiantis Argentinoje be pėdsako dingusių asmenų – desparesidos – ir kalinių artimiesiems ir nukentėjusiems, o jei aukos buvo vienuoliai arba kunigai, jų vyresniesiems susipažinti su archyvai.

Dokumentų sutvarkymo darbas buvo atliktas iš meilės tiesos, teisingumo ir taikos tarnystei, tęsiant susitikimo kultūrai atvertą dialogą, sakome bendrame Argentinos vyskupų konferencijos ir Vatikano valstybės sekretoriato komunikate. Jis paskelbtas po dviejų šalių pasitarimo Vatikane spalio 25 dieną. Dokumentų sutvarkymas buvo atliktas prašant Argentinos vyskupams ir atsižvelgiant į popiežiaus Pranciškaus direktyvas ir sprendimus, sakoma komunikate.

Didžiąją dalį bažnytiniuose archyvuose saugomų dokumentų iš Argentinos diktatūros laikotarpio sudaro dingusių asmenų artimųjų laiškai, kuriuose prašoma, kad dėl dingusiųjų Katalikų Bažnyčia kreiptųsi į karinę chuntą. Anuomet Bažnyčios vadovybė susilaukdavo priekaištų dėl diktatūros nusikaltimų nutylėjimo. Buvo pagrobta ir nužudyta maždaug 10 tūkstančių tikrų arba įtariamų režimo priešininkų. Kai kas mano, kad aukų skaičius buvo tris kartus didesnis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.