2016-10-24 17:17:00

Popiežius jėzuitams: gerą naujieną skelbkime linksmi


Pirmadienio ryte popiežius Pranciškus aplankė Jėzaus Draugijos 36 generalinę kongregaciją, kurioje dalyvauja per du šimtus jėzuitų vyresniųjų iš viso pasaulio. Pats būdamas jėzuitas, Pranciškus savo kalboje išryškino kelis jėzuitiško gyvenimo aspektus, nusiteikimus, remdamasis savo ilgamečiu jėzuitiško dvasingumo ir šaltinių pažinimu.

Tarp kitų dalykų, popiežius priminė šv. Ignaco Lojolos ir jo pirmųjų bendražygių naudotą žodį „giovamento“, kuris reiškia „naudą“ ar „naudingumą“ žmogui, tačiau daug platesne prasme, nei materialine. Jėzuitai turi ieškoti „būtino ir esminio“; to, kas naudinga ir gera žmogui: derinant savo paties išganymą ir tobulumo ieškojimą bei artimo išganymą ir tobulumą. Toks derinimas nėra abstraktus, bet konkretus gyvenimo būdas.

Pranciškus pasiūlė svarstyti tris punktus, kurie, anot jo, galėtų praversti jėzuitų „misijoje būti naudingiems“.

Pirma, tai paguoda ir džiaugsmas. Džiaugsmas evangelizuoti, būti šeimoje, būti Bažnyčioje, melstis kartu, eiti į misiją ir sugrįžti iš jos, būti Kūrinijoje – negalima leisti žmogaus prigimties priešui to atimti. „Paguodos ir džiaugsmo tarnystė“, neįmanoma be maldos, pasak popiežiaus turi būti vienas iš Jėzaus Draugijos prioritetų. Krikščioniška naujiena yra džiugi naujiena, o tokią negalima skelbti liūdnu veidu. Džiaugsmas nėra „dekoracija“, bet aiškus malonės ženklas, rodantis, jog meilė yra ir ji yra veikli. Skelbiant tikėjimą, praktikuojant teisingumą ir gailestingumą eiti į pakraščius – toks tinkamas kelias jėzuitui, „Evangelijos džiaugsmo tarnui“.

Greta šio nusiteikimo popiežius Pranciškus išryškino ir kitą, rodos, visai priešingą džiaugsmui: sugebėjimą susigraudinti, nuliūsti matant ant Kryžiaus Jėzų, kaip ir daugybę kenčiančių brolių. Tačiau tai ne priešingos, o viena kitą papildančios nuostatos. Popiežius pakartojo, kad gailestingumas turi būti labai konkretus, o mes kartais jį ištirpdome abstrakčiose formulėse ar teisinio pobūdžio svarstymuose. Viena iš buvimo gailestingu sąlygų yra suvokimas apie savo paties mažumą, menkumą, nuodėmingumą ir Dievo meilę man.

Trečias aspektas yra daryti gėrį tinkamo nusiteikimo viduje, „jaučiant su Bažnyčia“. Nepakanka galvoti apie gėrį ir jį padaryti, bet reikia jį padaryti gerame nusiteikime, būnant ir jaučiant su Bažnyčia. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.