2016-10-24 14:58:00

Popiežius: Griežtieji nežino kas yra Dievo vaikų laisvė


Kas griežtai laikosi įstatymo, tas nėra laisvas; griežtumas dažniausiai slepia dvigubą gyvenimą, kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją, pasakojančią kaip Jėzus, nesilaikydamas griežtos Įstatymo normos, šabo dieną pagydė sergančią moterį.

Nelengva laikytis Viešpaties Įstatymo, - sakė popiežius. Turime nuolat melsti Viešpatį malonės, kad jis mums padėtų būti jam ištikimais. Įstatymas yra ne tam, kad mes jam vergautume, be tam, kad mes būtume laisvi, kad gyventume kaip Dievo vaikai. Dėl to Jėzus ir smerkia tuos, kurie reikalauja griežtai pakusti Įstatymo raidei, vadindamas juo veidmainiais.

„Griežtumas reiškia, kad žmogus kažką savo gyvenime slepia. Griežtumas nėra Dievo dovana. Dievo dovana yra švelnumas, gerumas, geranoriškumas, atlaidumas. Griežtumas – ne! Griežtumas dažniausiai kažką slepia, kartais dvigubą gyvenimą, o kartais ligą. Griežtieji labai kenčia kai nuoširdžiai sau prisipažįsta ir supranta kas su jais dedasi. Jie  kenčia, kad nesugeba džiaugtis Dievo vaikų laisve, kad nemoka laimingai gyventi pagal Dievo Įstatymą. Žmonės daug kenčia kai stengiasi laikytis įstatymo ir būti gerais, o kažkas juos verčia nebūti gerais, kai iš tiesų jie tampa veidmainiais, blogais arba pasiligojusiais žmonėmis. Jie kenčia“.

Popiežius paiminėjo Jėzaus palyginimo apie Gailestingąjį tėvą vyresnįjį sūnų, kuris nesidžiaugia savo brolio grįžimu, bet piktinasi ir priekaištauja tėvui. Vyresnysis sūnus griežtai laikėsi tėvo nurodymų, vykdė jo valią, bet jis nėra geras žmogus.

„Už jo gerų darbų slypi išdidumas. Anas sūnus žinojo, kad turi tėvą ir prislėgtas gyvenimo sunkumų jis sugrįžo pas tėvą. Tuo tarpu šis sūnus savo tėvą suvokia kaip šeimininką; jis niekada nejautė turįs tėvą. Jis buvo griežtas; griežtai laikėsi Įstatymo. Jaunesnysis sūnus buvo pamynęs Įstatymą, gyveno be Įstatymo, prieš Įstatymą, tačiau galiausia prisiminė turįs tėvą, pas jį sugrįžo ir gavo atleidimą. Nelengva laikytis Viešpaties Įstatymo ir netapti griežtais.“

„Melskime Viešpatį, - sakė popiežius baigdamas pirmadienio homiliją, - melskimės už mūsų brolius ir seseris, už tuos, kurie mano, kad Dievo Įstatymo laikymasis reiškia griežtumą. Viešpats tepadeda jiems suvokti, kad Jis yra Tėvas, kad jam patinka gailestingumas, švelnumas, gerumas, romumas, nuolankumas. Mus visus jis temoko su tokia laikysena vykdyti Jo įsakymus“. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.