2016-10-24 13:16:00

Pāvests: Šodiena ir misijas un drosmes laiks!


«Šodiena ir misijas un drosmes laiks,» sacīja pāvests Francisks, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus no daudzām valstīm. Saskaņā ar Vatikāna žandarmērijas sniegto informāciju, svētdien uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku. Apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» Svētais tēvs atgādināja, ka 24. oktobrī tika atzīmēta Vispasaules Misiju diena, kas ievadīja Misiju nedēļu par tematu: «Misionārā Baznīca – žēlsirdības lieciniece».

Francisks savas pārdomas balstīja uz parastā liturģiskā laika 30. svētdienai paredzēto Svēto Rakstu lasījumiem. Svētais Pāvils vēstulē Timotejam atskatās uz savu dzīvi, kas pilnībā bija veltīta misionārajam darbam. Tautu apustulis apstiprina, ka «viņa misija ir efektīva, autentiska un uzticīga pateicoties Kunga spēkam un tuvumam, kurš izvēlējis viņu par Evaņģēlija sludinātāju visām tautām.» Kristiešu kopiena bija pārliecināta, ka tikai Kunga tuvums padara auglīgu tās apustulisko darbu un evaņģelizāciju.

«Tautu apustuļa pieredze mudina arī mūs iesaistīties pastorālajā un misionārajā darbā, apzinoties, ka tā rezultāts ir atkarīgs no mūsu pūliņiem, no mūsu neatlaidības gara, kas neapstājas neveiksmes priekšā. Tajā pašā laikā esam aicināti apzināties, ka mūsu misijas īstais panākums ir žēlastības dāvana. Tas ir Svētais Gars, kas dara auglīgu Baznīcas misiju pasaulē,» sacīja Svētais tēvs.

Francisks uzsvēra, ka «šodiena ir misijas un drosmes laiks.» Turpinot uzrunu, pāvests teica: «Tas ir drosmes laiks, kaut arī šī drosme negarantē panākumus. No mums tiek prasīta drosme, lai mēs cīnītos, kaut arī ne vienmēr uzvarēsim; lai mēs sludinātu, kaut arī neatgriezīsim pūļus. Mums ir vajadzīga drosme iet pret straumi, nepaliekot kašķīgiem un agresīviem. Mums ir vajadzīga drosme būt atvērtiem pret visiem, nekad neatmetot Kristus, vienīgā cilvēces Pestītāja, varenību. Mums ir vajadzīga drosme pretoties neticības kārdinājumam, nekļūstot augstprātīgiem.»

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests sniedza solidaritātes apliecinājumu irākiešu tautai, īpaši Mosulas iedzīvotājiem. «Irākā notiekošās nežēlības dēļ acīs sariešas asaras un tā atņem mums spēju runāt,» sacīja Francisks, aicinot Svētā Pētera laukumā klātesošos ticīgos lūgties par izlīgumu un mieru šajā izmocītajā zemē, kur karš un vardarbība turpinās pārāk ilgi. Pēdējās dienās Mosula atrodas Irākas armijas un «Daīš» («Islāma valsts») teroristu sīvas kaujas pašā centrā. Mediji ziņo par džihādistu brutālo izrēķināšanos ar iedzīvotājiem un bērnu izmantošanu par dzīvo aizsargu.

«Mūsu sirdis ir satriektas par vardarbības aktiem, kas jau sen tiek veikti pret nevainīgiem civiliedzīvotājiem: kristiešiem, musulmaņiem un citu etnisko un reliģisko grupu pārstāvjiem. Mani dziļi sāpina ziņa par tik daudzu šīs dārgās zemes dēlu aukstasinīgu nogalināšanu. Viņu vidū ir arī daudzi bērni! Šīs nežēlības dēļ acīs sariešas asaras un vairs nespējam runāt. Sniedzot solidaritātes apliecinājumu, apliecinu savu garīgo tuvumu un lūgšanu, lai Irāka, tik sāpīgi pārbaudīta, būtu stipra un izturīga savā cerībā par labāku un drošāku nākotni,» sacīja pāvests.

Pēc šiem vārdiem Francisks aicināja visus ticīgos vienoties lūgšanā par Irākas tautu. Svētā Pētera laukumā atskanēja tūkstošbalsīga lūgšana par mieru. Lūdzās veci un jauni, bērni un pieaugušie. Apsveicis atsevišķas svētceļnieku grupas, pāvests novēlēja visiem labu svētdienu un garšīgas pusdienas.

Svētā Pētera laukumā klātesoši bija arī Polijas nacionālā svētceļojuma dalībnieki, kuri bija ieradušies Romā, lai pateiktos pāvestam par viņa veikto vizīti, Pasaules Jauniešu dienu svinībām un Polijas kristietības 1050 gadu jubileju. Svētceļojumā piedalījās 50 bīskapi, 250 priesteri un vairāk nekā septiņi tūkstoši ticīgo. Polijas Bīskapu konferences rīkotais pasākums noslēdzās ar svētdienas pēcpusdienā Svētā Pētera bazilikā kardināla Zenona Groholevska svinētu Svēto Misi.

Kā Kristus mācekļi un misionāri sludināsim Viņu tur, kur Viņš vēlas būt klātesošs, Vispasaules Misiju dienas rītā savā Twitter kontā ierakstīja pāvests Francisks.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.