2016-10-21 14:58:00

Skandāli iznīcina mieru un vienotību


Kādam jābūt kristieša rīcības un izturēšanās veidam, lai veicinātu savstarpēju saskaņu un Baznīcas vienotību? – šo jautājumu pāvests aplūkoja piektdienas, 21. oktobra, rīta Svētās Mises homīlijā. Šajā sakarā Francisks minēja trīs atslēgas vārdus: pazemība, pacietība, lēnprātība. Viņš mudināja ticīgos izvairīties no greizsirdības, skaudības un skandāliem. „Miers jums”, ar šiem vārdiem Kungs sveicināja savus sekotājus. Pāvests paskaidroja, ka tie uzliek zināmas saistības, proti, miera saistības. Tas ir sveiciens, kas mūs vieno. Tāpēc apustulis Pāvils aicina Efezas kristiešus uzturēt gara vienību miera saitēm (sal. Ef 4, 1-6). „Ja nav miera”, uzsvēra Svētais tēvs, „ja nespējam viens otru sveicināt šī vārda visplašākajā nozīmē un ja mūsu sirds nav atvērta miera garam, tad nekad nebūs arī vienotības”. To jāņem vērā, lai panāktu vienotību pasaulē, vienotību mūsu pilsētās, mūsu kvartālos, mūsu ģimenēs.

„Ļaunais gars vienmēr raisa karus”, turpināja pāvests. „Greizsirdība, skaudība, skandāli, vienam otra aprunāšana ir tas, kas iznīcina mieru, kā rezultātā nevar pastāvēt vienotība. Kā rīkoties kristietim, lai panāktu šo vienotību? Pāvils to skaidri pasaka: ‘…lai jūs dzīvotu tā aicinājuma cienīgi (…), visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā’. Lūk, trīs nostājas. Pazemība, bez kuras nav iespējams miers. Tur, kur valda augstprātība, tur vienmēr ir karš, vienmēr ir vēlēšanās otru uzvarēt un izrādīties pārākam. Bez pazemības nav miera un bez miera nav pazemības”.

Francisks ar sarūgtinājumu atzina, ka mēs esam zaudējuši spēju mierīgi sarunāties. Nereti mēs kliedzam viens uz otru. Mums trūkst pacietības, trūkst iecietības. Taču pacietības galvenā iezīme ir spēja paciest vienam otru. Lai panāktu vienotību, mums jāspēj pieņemt otra trūkumus un iecietīgi izturēties pret citiem pat tad, ja kaut kas nepatīk. Bez tam, lai panāktu vienotību, ir vajadzīga lēnprātība. Lēnprātīgs cilvēks ir cilvēks ar plaši atvērtu sirdi, kurā ir vieta visiem. Šāds cilvēks netiesā un nekritizē citus. Viņš neuztraucas par sīkumiem, par to, ko kāds pateica utml. Viņa sirds ir plaši atvērta visiem līdzcilvēkiem. Lūk, tas ir miera nosacījums – uzsvēra pāvests. Lai uzturētu gara vienību miera saitēm (sal. Ef 4, 3), svarīgi paturēt prātā minētos trīs atslēgas vārdus: pazemība, pacietība, lēnprātība. Francisks piebilda, ka vienotības avots ir Svētais Gars. Viņš veicina vienotību, Viņš tai sagatavo mūsu sirdis. Tāpēc ir svarīgi, lai mūsu sirds būtu Viņam atvērta.

„Baznīcas noslēpums ir Kristus Miesas noslēpums”, noslēgumā sacīja pāvests. „‘Viena ticība, viena kristība, viens Dievs un visu Tēvs, kas pār visiem’, darbojas ‘ar visiem un visos mūsos’. Lūk, tā ir vienotība, ko Jēzus mums lūdza no Tēva, un ko mums jāpalīdz veicināt miera saitēm. Savukārt miera saites stiprinās, pateicoties pazemībai, pacietībai vienam pret otru un lēnprātībai”. Francisks aicināja lūgties, lai Svētais Gars palīdz mums ne tikai saprast, bet arī izdzīvot šo Baznīcas noslēpumu, kas ir, vienotības noslēpums.

J. Evertovskis / VR

 

 

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.