2016-10-21 17:06:00

Popiežius Pranciškus: Tikrasis turtas yra mus išlaisvinanti Dievo meilė


Popiežius Pranciškus padėkojo šv. Jono Pauliaus II fondui už pastangas ugdant akademinį jaunimą iš visų pasaulio kraštų ir ypač Vidurio Rytų Europos. Popiežius kalbėjo Fondo vadovams ir rėmėjams, kuriuos audiencijoje pristatė  šv. Jono Pauliaus II fondo pirmininkas kardinolas Stanislaw Rylko. Kardinolas Fondo vardu popiežiui Pranciškui padovanojo paveikslą su Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motina.

Popiežius padrąsino Fondą tęsti pastangas ugdyti jaunąsias kartas, kad jos sugebėtų su evangeliniu jautrumu ir tikėjimo dvasia priimti gyvenimo iššūkius. Jaunųjų kartų ugdymas yra investicija į ateitį: niekuomet neleiskit, kad iš jaunimo būtų atimta viltis!, sakė popiežius Pranciškus.

Besibaigiantis Gailestingumo jubiliejus padėjo susimąstyti apie Dieviškojo gailestingumo didingumą tokiu metu, kai žmogus dėl įvairių technikos ir mokslo pažangos laimėjimų linksta laikyti save nepriklausomu, tarsi būtų emancipuotas nuo bet kokios aukštesnės valdžios, įsitikinęs, kad viskas priklauso tik nuo jo paties. Tačiau mes, krikščionys, žinome, kad viskas yra Dievo dovana ir kad tikrasis turtas nėra pinigai, kurie iš tikrųjų gali paversti vergais, o Dievo meilė, kuri padaro mus laisvus, sakė popiežius.

Šventasis Tėvas pasidžiaugė savo kelionės į Lenkiją ir Pasaulio jaunimo dienų atsiminimais, kvietė klausytis dviejų didžiųjų lenkų žemės vaikų šv. Faustinos Kowalskos ir popiežiaus Jono Pauliaus II žodžių ir sekti šių dviejų Dievo gailestingumo apaštalų pavyzdžiu, prisiminė lenko popiežiaus liturginį minėjimą šeštadienį, spalio 22ąją ir pavedė Fondą Marijos, Gailestingumo Motinos, globai.

Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II Fondas buvo įkurtas prieš trisdešimt penkerius metus, 1981 metų spalio 16 dieną, per pontifikato trečiąsias metines, tais pačiai metais, kaip šv. Jonas Paulius II buvo sunkiai sužeistas Šv. Petro aikštėje per nepasisekusį pasikėsinimą į jo gyvybę. Lenkas popiežius nuo tada asmeniškai sekė Fondo veiklą, pasiūlydamas jo vadovams veiklos gaires. Minit įsteigimo penkioliktąsias metinės šv. Jonas Paulius II, be kita ko, prisiminė Fondo įsteigimo aplinkybes.

„Fondas gimė iš dvigubos meilės, pasakė Jonas Paulius II: iš Bažnyčios meilės ir iš Tėvynės meilės. Bažnyčia ir Tėvynė yra dvi tikrovės, kurios organiškai susivienijo mūsų istorijoje. Šis ryšys mūsų tautai tapo ypatingos dvasinės jėgos šaltiniu. Jis leido jai likti gyvai per sunkiausių išbandymų laikotarpį, tuo pačiu metu pavirto vienu iš lenkų tapatybės svertų“.

Jonas Paulius II ir Lietuva

Šv. Jonas Paulius II nekartą yra sakęs lietuviams, jam Lietuva, Bažnyčia Lietuvoje – „taip artima ir ypatingai mylima“. Maldoje, kurią jis pats sukūrė Lietuvių tautos Krikšto 600 metų jubiliejaus proga, šv. Jonas Paulius II meldė „Viešpatie, palaimink šią tautą, apšviesk ją savo veido šviesa ir suteik jai savo ramybę (...).Tu, o Motina, esi tartum Bažnyčios atmintis. Tu visada atmeni, savo širdyje saugoji atskirų žmonių ir ištisų tautų rūpesčius. Tau pavedu Lietuvos brolių seserų per šešis šimtmečius sutelktą ir išsaugotą paveldą. Prašau Tave: padėk jiems būti ir visada likti ištikimiems Kristui ir Bažnyčiai“. Iš Apaštališkojo laiško švenčiant lietuvių tautos Krikšto 600 metų jubiliejų „Sescentesima anniversaria“ 1987 m. birželio 5 d. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.