2016-10-20 13:18:00

Ranná homília: Spoznávať Krista cez modlitbu, adoráciu, vo vedomí hriešnosti


Vatikán 20. októbra – Aby sme skutočne poznali Ježiša, potrebujeme sa modliť, adorovať a uznať, že sme hriešni. S touto myšlienkou sa dnes ráno obrátil pápež František na veriacich v Dome sv. Marty. Vo svojej rannej homílii zdôraznil, že poznať katechizmus nestačí na to, aby sme pochopili hĺbku Kristovho tajomstva.

Inšpiráciu našiel pápež v dnešnom prvom čítaní, v ktorom sa sv. Pavol modlí za Efezanov (Ef 3,14-21). Apoštol pohanov im vyprosuje od Ducha Svätého milosť „byť silní, posilnení“, aby naozaj Kristus prebýval v ich srdciach. „Toto je tým stredom“, zdôraznil Svätý Otec a poukázal na Pavla, ktorý „sa ponára do obrovského mora, ktorým je osoba Krista“.

„Ako však môžeme poznať Krista?“ spýtal sa veriacich Petrov nástupca. Ako môžeme pochopiť „Kristovu lásku, ktorá presahuje každé poznanie?“ 

„Kristus je prítomný v evanjeliu, čítajúc evanjelium poznávame Krista. A my všetci to robíme, alebo aspoň počúvame evanjelium, keď ideme na omšu. Čo sa týka štúdia katechizmu: katechizmus nás učí, kto je Kristus. To však nestačí. Aby sme boli schopní pochopiť, aká je šírka, dĺžka, výška a hĺbka Ježiša Krista, je potrebné najskôr vstúpiť do kontextu modlitby, tak ako to robí Pavol, na kolenách: ,Otče, zošli mi Ducha, aby som poznal Ježiša Krista’.“

Aby sme skutočne poznali Krista, pokračoval vo svojej homílii pápež František, „je potrebná modlitba“. Sv. Pavol sa však „nielen modlí, on adoruje toto tajomstvo, ktoré presahuje každé poznanie a v kontexte adorácie prosí o túto milosť“ Pána:  

„Nespoznáme Pána bez tohto návyku adorovať, klaňať sa v tichu, adorovať. Myslím si, ak sa nemýlim, že táto modlitba adorácie je nám menej známa, je to tá, ktorú vykonávame menej. Strácať čas – dovolím si tak povedať – pred Pánom, pred tajomstvom Ježiša Krista. Adorovať. Je tam v tichu, v tichu adorácie. On je Pán a ja ho adorujem“.

„Aby sme poznali Krista,“ dodal na záver svojej homílie Svätý Otec František, po modlitbe a adorácii „je potrebné mať poznanie o nás samých, to znamená byť navyknutí, že sami seba obžalúvame ako hriešnikov“, priznávame, že sme „hriešnici“

„Nedá sa adorovať bez obžalovania sami seba. Aby sme vstúpili do tohto mora bez dna, bez brehov, ktorým je tajomstvo Ježiša Krista, sú nevyhnutné tieto veci: Modlitba: ,Otče, zošli mi [Svätého] Ducha, aby ma priviedol k poznaniu Ježiša’. Po druhé, adorovanie tajomstva, vstúpiť do tajomstva, adorujúc. A po tretie, obviniť sami seba: ,Som človek s nečistými perami’. Nech aj nám Pán dá túto milosť, ktorú Pavol vyprosuje pre Efezanov, túto milosť poznať a získať Krista“. -ej-
All the contents on this site are copyrighted ©.