2016-10-20 17:02:00

Popiežius augustinams: gailestingumas ugdo brolišką meilę


Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė šešias dešimtis tėvų ir brolių, priklausančių Augustinų Rekolektų ordinui, kurie dalyvauja Romoje šiomis dienomis vykstančioje savo generalinėje kapituloje. Kapitulos motto – šv. Augustino žodžiai: „Visos mūsų viltys sudėtos į tavo didį gailestingumą“.

Šventasis Tėvas ragino augustinus būti vilties žmonėmis, kurie suprasdami savo žmogišką pažeidžiamumą, viskame pasitiki Dievu. Kiekviena Dievui pašvęsto gyvenimo bendruomenė, o ypač tokios ilgą istoriją turinčios vienuolijos kaip augustinai, visada turi gerai atsiminti ir aiškiai suprasti savo pirmapradę charizmą. Žvilgsnis į savo istoriją, į praeityje turėtus ir išspręstus sunkumus, padės stoti dabartinio meto iššūkių akivaizdon. Kalbėdamas apie dabartinį augustinų pašaukimą, popiežius visų pirma paminėjo vienybės ir bendrystės tarp žmonių ugdymą. Reikia padėti dabartinio meto žmonėms atpažinti kiekvienam žmogui suteiktą neprilygstamą Dievo vaiko orumą, padėti atpažinti dovanas, kuriomis yra apdovanotas kiekvienas žmogus, padėti jomis dalintis bendram labui. Kviesdamas augustinus tarnauti Dievą ir vienas kitą mylinčių žmonių bendruomenės kūrimui, popiežius priminė gailestingumo svarbą. Gailestingumas sugeba pakeisti žmogaus ir visuomenės gyvenimą, padeda gyventi kaip pirmų amžių krikščionys, darnoje ir su meile. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.