2016-10-20 16:59:00

Popiežiaus homilija. Pažinti Kristų maldoje ir adoravime


Jei norime pažinti Kristų, negana vien katekizmo, bet reikia maldos, reikia šlovinimo, reikia ir geresnio savęs pačių pažinimo, reikia suvokti ir išpažinti, kad esame nusidėjėliai. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje, komentuodamas pirmajame skaitinyje iš laiško Efeziečiams girdėtą šv. Paulius maldą: „Aš klaupiuosi prieš Tėvą [...] kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs [...] galėtumėte suvokti [...] koks yra plotis, ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę“.

„Kristus yra Evangelijoje. Skaitydami Evangeliją mes susipažįstame su Kristumi. Visi mes tai darome ar bent jau klausomės Evangelijos dalyvaudami Mišiose. Taip pat kai skaitome katekizmą: katekizmas irgi mus moko kas yra Jėzus. Tačiau šito negana. Kad galėtume suprasti koks yra Kristaus slėpinio plotis, ilgis, aukštis ir gylis, visų pirma turime melstis. Paulius parpuolęs ant kelių meldžia Tėvą, kad atsiųstų jam Šventąją Dvasią ir ji padėtų jam pažinti Jėzų Kristų.

Paulius priduria, kad Kristaus slėpinys pranoksta bet kokį žinojimą, tad tikintis žmogus, atsiklaupęs ant kelių, jį adoruoja. „Neįmanoma pažinti Viešpaties be adoravimo, be tylaus adoravimo. Manau, ir turbūt neklystu, kad adoravimo malda tarp mūsų nelabai paplitusi; mes nedažnai taip meldžiamės. Mes negaištame laiko – jei taip galima sakyti – priešais Viešpatį, Jėzaus Kristaus slėpinio akivaizdoje. Adoruoti. Jis ten yra, aš jį tyliai adoruoju. Jis yra Viešpats, aš jį garbinu“.

Šiame Viešpaties pažinimo kelyje, pasak popiežiaus, yra ir trečiasis svarbus elementas: mūsų pačių nuodėmingumo suvokimas ir išpažinimas. „Neįmanoma adoruoti neišpažįstant savo kalčių. Jei norime bristi į šią bedugnę ir bekraštę jūrą, kuri yra Jėzaus Kristaus slėpinys, reikia trijų dalykų. Visų pirma turime melstis: „Tėve, atsiųsk man Šventąją Dvasia, kad ji padėtų pažinti Jėzų“. Antra, turime gilintis į slėpinį jį adoruodami. Trečia, turime kaltindami save pačius sakyti: „Esu žmogus, kurio lūpos nešvarios“. Viešpats tesuteikia mums tą malonę, kurios Paulius prašo efeziečiams, tesuteikia mums malonę pažinti Kristų, būti su juo“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.