2016-10-20 13:50:00

Lai iepazītu Jēzu, nepietiek tikai ar katehisma studijām


Lai labi iepazītu Jēzu, ir vajadzīga lūgšana, adorācija un ir jāatzīst sevi par grēcinieku – sacīja pāvests ceturtdienas, 20. oktobra, rīta Svētās Mises homīlija. Viņš uzsvēra, ka nepietiek tikai ar katehisma studijām, lai izprastu Kristus noslēpumu visos tā dziļumos.

Balstoties uz lasījumu no vēstules efeziešiem, kurā sv. Pāvils runā par Kristus noslēpuma lielumu un lūdzas, lai Svētais Gars liek viņos nostiprināties iekšējam cilvēkam (sal. Ef 3, 14-21), Francisks jautāja, kā varam iepazīt Kristu. Kā varam iepazīt Kristus mīlestību, kas pārsniedz jebkādu saprašanu?

„Kristus ir klātesošs Evaņģēlijā, un lasot Evaņģēliju, mēs iepazīstam Kristu”, skaidroja pāvests. „Mēs visi to darām – vismaz, aizejot uz Misi, dzirdam Evaņģēliju. Kristu iepazīstam, studējot katehismu, jo tas mums māca, kas ir Kristus. Tomēr ar to nepietiek. Lai mēs spētu saprast, kas ir ‘platums, garums, augstums un dziļums’, un pazītu Jēzu Kristu, mums jāseko Pāvila piemēram un vispirms ir jāieiet lūgšanas kontekstā, nostājoties uz ceļiem: ‘Tēvs, sūti pār mani savu Garu, lai es pazītu Jēzu Kristu’”.

Turpinot homīliju, pavests paskaidroja, ka, lai labi iepazītu Kristu, ir vajadzīga lūgšana un adorācija. Sv. Pāvils ne vien lūdzas, bet arī pielūdz Kungu. Lai iepazītu Jēzu, mums jāatvēl laiks klusai adorācijai. Svētais tēvs atzina, ka tieši adorācijas lūgšana ir tā, ko ticīgie mazāk pazīst un piekopj. Taču tā ir ļoti svarīga. Mums ir vērts „zaudēt laiku” Kunga noslēpuma priekšā. Kā trešo nosacījumu pāvests minēja sevis atzīšanu par grēcinieku. Lai pazītu Kristu, mums ir jāapzinās, ka esam grēcinieki.

J. Evertovskis / VR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.