2016-10-19 15:44:00

Misijų diena ir šv. Jono Pauliaus II raginimas: „Nebijokite!“


Sekmadienį, spalio 23 d. visuotinėje Bažnyčioje minima 90-ji Pasaulinė misijų diena. Šiemet Pasaulinė misijų diena minima dieną po šv. Jono Pauliaus II liturginio minėjimo. Popiežiaus Jono Pauliaus II liturginis minėjimas švenčiamas ne jo gimimo, arba mirties, o jo pontifikato iškilmingos inauguracijos metinių dieną, spalio 22-ąją. Reikšmingas sutapimas, kad iš Krokuvos kilęs popiežius, išrinktas prieš 38-rius metus spalio 16-tą dieną, pontifikatą iškilmingai pradėjo spalio 22 dieną, pagal 1978 metų kalendorių - per priešpaskutinį spalio sekmadienį minimą Misijų dieną.

Šventasis Jonas Paulius II tą dieną Mišių homilijoje atkreipė dėmesį, kad visa Bažnyčia kaip tik tą dieną „švenčia savo „Misijų sekmadienį“, ji meldžiasi, kitaip tariant, ji medituoja ir veikia, idant Kristaus gyvenimo žodžiai pasiektų visus žmones ir būtų jų priimti kaip vilties, išgelbėjimo ir visiško išlaisvinimo žinia“. Popiežius labai karštai paragino „nebijoti sutikti Kristų ir priimti jo galią!“, kvietė „padėti popiežiui ir visiems norintiems tarnauti Kristui ir su Kristaus galia tarnauti žmogui ir visai žmonijai!“

Jonas Paulius II: „Broliai, seserys! Nebijokite sutikti Kristų ir priimti jo galią!

„Padėkite popiežiui ir visiems norintiems tarnauti Kristui ir su Kristaus galia tarnauti žmogui ir visai žmonijai!

„Nebijokite! Atidarykite, plačiai atverkite Kristui duris. Jo išganomajai galybei atverkite valstybių sienas, ekonomines ir politines sistemas, plačias kultūros, civilizacijos, pažangos sritis. Nebijokite! Kristus žino „kas žmogaus viduje“. Jis vienas tai žino.

„Šiais laikais taip dažnai žmogus nežino ką turi savo viduje, savo sielos gelmėje, savo širdyje. Jis taip dažnai netikras dėl gyvenimo šioje žemėje prasmės. Jį kamuoja abejonės, kurios tampa beviltiškumu. Tad prašau jūsų, leiskite, maldauju nuolankiai ir su pasitikėjimu, leiskite Kristui kalbėti žmogui. Tik jis turi gyvenimo, taip! amžinojo gyvenimo žodžius.“ (Iš Jono Pauliaus II inauguracijos Mišių homilijos, 1978 spalio 22 d.)

Popiežius Pranciškus spalio 23 dieną švenčiamos Pasaulinės misijų dienos proga pasiuntė žinią Bažnyčiai tema: „Misionieriška Bažnyčia – Gailestingumo liudytoja“. Popiežius Pranciškus pakvietė ir šiandieninių iššūkių akivaizdoje jaustis pašauktus iš naujo „išeiti“ misionieriauti: „Kiekvienas krikščionis ir kiekviena bendruomenė suras savo kelią, kuriuo žengti liepia Viešpats, tačiau esame raginami atsiliepti į kvietimą išeiti iš patogaus būvio ir išdrįsti pasiekti visus pakraščius, kuriems reikia Evangelijos šviesos... Neapribokime savo širdies savo pačių rūpesčiais, bet išplėskime ją taip, kad ji apimtų visos žmonijos horizontus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.