2016-10-19 15:08:00

Jėzuitų vyresnysis t. Arturo Sosa: įmanoma sukurti geresnį pasaulį


Tarnystė tikėjimui ir intelektualinis ugdymas išlieka pamatiniais „Jėzaus Draugijos“ prioritetais, pasakė naujasis jėzuitų vyresnysis t. Arturo Sosa Abascal. Evangeliją reikia skelbti nauju būdu ypač ten, kur jaučiamas didžiausias poreikis; reikia su didesniu įsipareigojimu skleisti susitaikymą gilių žaizdų turinčiam pasauliui. T. Arturo kalbėjo antradienį Romoje, per pirmąjį susitikimą su spaudos atstovais po išrinkimo Draugijos vyresniuoju praėjusį penktadienį.

Jėzuitų vyresnysis neatskleidė savo programos, o dalijosi mintimis apie tebevykstančią kongregaciją, jėzuitų misiją, santykius su popiežiumi Pranciškumi.

Pirmasis prioritetas yra tikėjimas į Dievą, kviečiantis daryti tai, ko viliamės, nors atrodytų neįmanoma. Pasaulio istorijos analizė gali paversti pesimistu. Ekonominė galia, prekyba narkotikais, ginklais, žmonėmis atrodo kaip galinga, neįveikiama galia. Tačiau mes sakom, kad įmanoma sukurti kitokį pasaulį, kuriame kiekvienas turi maisto, namus, mokyklą.

Antrasis prioritetas – intelekto gilumas, be kurio neįmanoma suvokti aplinkos, pagilinti mokslinį ir kultūrinį žinojimą, kuris leistų mąstyti ir veikti.

Reikia susitaikymo, visų mūsų ir skirtingais būdais. Nes pasidalijimas jaučiamas visuose pasaulio regionuose; tai gili žaizda, kuri dalija, ją jaučiam ten, kur rimčiausios situacijos. Viena jų, pripažino jėzuitų vyresnysis, yra jo gimtojoje Venesueloje. Esame kvietimo susitaikyti akivaizdoje: tai didžiulius iššūkis „Jėzaus Draugijai“, turinčiai labai nedaug vyrų, kad šiek tiek pasistengtų prisidėti prie žmonių susitaikymo pastangų, o tai tuo pačiu yra susitaikymas tarp Dievo ir kūrinijos.

Jėzuitų vyresnysis pasidžiaugė gerais ilgalaikiais santykiais su popiežiumi Pranciškumi, su kuriuo susitiko jėzuitų 33-je kongregacijoje ir kitomis progomis iki Jorge Mario Bergoglio išrinkimo popiežiumi. T. Arturo Sosa Abascal, kaip Jėzaus draugijos namų Romoje delegatas, priėmė popiežių Pranciškų Tarptautinėje Jėzaus kolegijoje, sutiko jį dar keletą kartų. „Paprasta nuoširdžiai bendrauti su Pranciškumi“, pasakė pirmojoje spaudos konferencijoje t. Arturo Sosa Abascal, naujasis Jėzaus draugijos vyresnysis.

T. A. Sosa pridūrė, jog kol kas neaišku, kokia bus jo vadovavimo programa, nes ją dar rengia jį išrinkusi 36 kongregacija, kuri tęsia darbus. „Kaip generalinis vyresnysis esu pašauktas įgyvendinti kongregacijos dekretus. Kongregacija faktiškai yra aukščiausia jėzuitų vyriausybės institucija“, sakė t. Arturo Sosa. (Vatikano radijas)








All the contents on this site are copyrighted ©.