2016-10-18 17:49:00

Svētā Jāņa Laterāna bazilikā notiks misionārā vigīlija


20. oktobrī Svētā Jāņa Laterāna bazilikā notiks misionārā vigīlija, ko rīko Misionārās sadarbības centrs starp Romas diecēzes baznīcām. Vigīlijai dots nosaukums “Žēlsirdība līdz pasaules malām” un to vadīs Romas diecēzes vikārs, kardināls Agostino Vallini. Tikšanās laikā liecības sniegs cilvēki, kas ir pieredzējuši tuvākmīlestību, kā arī tie, kas šo mīlestību nes pasaulē ar žēlsirdības darbiem.

Vigīlija sāksies ar video demonstrēšanu bazilikas fasādes priekšā, iepazīstinot ar misionāro pieredzi draudzēs, ceļojumos un dažādos žēlsirdības projektos pasaulē. Tūlīt pēc tam lūgšanas dalībnieki ieies bazilikā pa Svētajām durvīm. Pirmais liecību sniegs Ķīnā dzimis misionārs, kurš vairākus gadus dzīvo Itālijā. Viņš pastāstīs par integrāciju jaunajā mītnes zemē, kuras laikā ir bijušas daudzas ciešanas, bet, kas ir kļuvusi iespējama, pateicoties Mātes Terēzes no Kalkutas māsām. Tieši šai saskarsmē ar konkrētu tuvākmīlestību ir dzimusi ticība Kristus vēstij un pamudinājums pašam darboties misiju laukā.

Savukārt, Mātes Terēzes dibinātās vīriešu kongregācijas tēvs pastāstīs par savu darbu, veicot misiju “ad gentes”. Viņš ir palīdzējis atvērt vairākas misionāru mājas pasaulē, tādējādi dažādās tās malās ļaujot uzņemt un aprūpēt pēc iespējas vairāk nabadzīgo.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.