2016-10-18 15:58:00

Statistikas dati par katoļu Baznīcu Zviedrijā


Kā jau ziņots, oktobra beigās un novembra sākumā pāvests apmeklēs Zviedriju. Valstī dzīvo 9,8 milj. iedzīvotāju, no kuriem 113 tk. ir katoļi, kas ir tikai 1,15% no kopējā iedzīvotāju skaita. Vienīgajā, tas ir, Stokholmas diecēzē, kas aptver visu valsts teritoriju, ir 45 draudzes un 22 pastorālie centri. Baznīcu vada 2 bīskapi. Zviedrijā kalpo 141 priesteris, 32 pastāvīgie diakoni, 17 klosterbrāļi, 235 klostermāsas, 1 sekulārinstitūta loceklis un 419 katehēti. Uz priesterību gatavojas 15 semināristi. Katoļu Baznīcas vadītajās skolās mācās gandrīz 1200 skolēni.

Francisks ieradīsies Zviedrijā šī gada 31. oktobrī, lai piedalītos Reformācijas atceres pasākumos. Malmes starptautiskajā lidostā notiks viņa oficiālā sagaidīšanas ceremonija. Pēc tam Katoliskās Baznīcas vadītājs tiksies ar Zviedrijas karalisko ģimeni, Lundas luterāņu katedrālē piedalīsies kopīgā ekumeniskā lūgšanā, Malmes arēnā ņems dalību ekumeniskā pasākumā un tiksies ar ekumeniskajām delegācijām. 1. novembra rītā Malmē pāvests celebrēs Svēto Misi, bet pusdienlaikā izlidos uz Romu.

Zviedrijā ir dzimusi sv. Brigita, kura kopā ar sv. Benediktu ir Eiropas debesīgā aizbildne. Viņa dzīvoja no 1303. līdz 1373. gadam. Šīs izcilās sievietes paraugam var sekot gan laulātie draugi un atraitnes, gan arī reliģisko ordeņu locekļi, jo 28 gadus viņa bija laimīga sieva un māte, bet mūža otrajā pusē – atraitne un reliģiskā ordeņa dibinātāja. Būdama sieva, Brigita ar dziļu smalkjūtību palīdzēja savam vīram augt ticībā. Kā māte, audzināja savus bērnus ar lielu gudrību un mīlestību. Viņas ģimene bija īsta „mājas baznīca”. Viņa atklāj, ko nozīmē būt par mājas garīgā pavarda uzturētāju un ģimenes garīgo centru. Viņa rāda to, cik skaista ir laulība, kas balstās uz Evaņģēlija vērtībām – mīlestību, maigumu, savstarpējo atbalstu, auglīgumu bērnu radīšanas un audzināšanas jomā, kā arī solidaritāti un atvērtību pasaulei.

Pēc vīra nāves Brigita atteicās atkārtoti precēties, lai padziļinātu savu saikni ar Kungu. Viņa izdalīja materiālos labumus nabagiem un apmetās Alvastras cisterciešu klosterī, kur piedzīvoja daudzas atklāsmes. Viņa nodevās lūgšanai, gandarīšanai un žēlsirdības darbiem. Svētās pravietojumi attiecās uz visaktuālākajiem tā laika politiskajiem un reliģiskajiem jautājumiem. Viņa izmantoja pravietošanas dāvanu, lai kalpotu Baznīcai.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.