2016-10-17 15:46:00

Po dviejų savaičių popiežius Pranciškus lankysis Švedijoje


Spalio 31 - lapkričio 1 dienomis popiežius Pranciškus lankysis Švedijoje – dalyvaus Lunde ir Malmėje vyksiančiuose ekumeniniuose renginiuose, kuriais bus pradėta minėti Reformacijos pradžios 500 metų sukaktis.

Pirmadienį, spalio 31-ąją, apie 11 val. popiežiaus lėktuvas turėtų pasiekti Malmės oro uostą. Pranciškų pasitiks Švedijos Ministras pirmininkas. Po pietų Lundo karališkuosiuose rūmuose numatytas oficialus popiežiaus susitikimas su Švedijos karaliumi ir karaliene. Tą pačią popietę popiežius dalyvaus bendroje ekumeninėje maldoje kartu su Švedijos liuteronais, vyksiančioje Lundo katedroje.  Pavakare ekumeniniai renginiai bus tęsiami Malmės arenoje, kurioje popiežius Pranciškus taip pat susitiks su visų minėjimuose dalyvausiančių liuteronų Bažnyčių delegacijų vadovais.

Antrąją vizito dieną, Bažnyčiai liturgijoje minint Visus šventuosius, Malmės stadione popiežius aukos Mišias Švedijos katalikų bendruomenei. Po pietų, Malmės oro uoste atsisveikinęs su Švedijos valstybės atstovais, liuteronai ir katalikais, popiežius išskris atgal į Romą.

Švedijoje, panašiai kaip ir kitose Skandinavijos šalyse, katalikai sudaro mažumą, vos viršijančią vieną procentą visų šalies gyventojų. Tarp beveik 10 milijonų dabartinės Švedijos gyventojų, katalikų tėra tik apie 113 tūkst. Vienoje, visą šalies teritoriją apimančioje Stokholmo vyskupijoje yra 45 parapijos ir 22 misijos, kuriose darbuojasi 140 kunigų. Jiems talkina trys dešimtys nuolatinių diakonų, daugiau kaip du šimtai seserų vienuolių ir beveik penki šimtai pasauliečių katechetų. Kunigystei besiruošiančių seminaristų yra palyginti nemažai – penkiolika.

Švedijos Katalikų Bažnyčia turi 10 pradinių ir 3 vidurines mokyklas, kurias lanko beveik pusantro tūkstančio mokinių. Katalikai taip pat išlaiko du socialinius centrus, kuriuose globojami seni, sergantys žmonės.

Visiems Švedijos katalikams vadovaujantis Stokholmo vyskupas priklauso Skandinavijos vyskupų konferencijai, kurią sudaro vyskupai, vadovaujantys nedidelėms katalikų bendruomenėms Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Islandijoje. Šiose penkiose šiaurinės Europos šalyse iš viso yra tik apie 250 tūkstančių katalikų, kurių bendruomenės paprastai veikia didesniuose miestuose ir kurių narių žymi dalis yra ne vietiniai gyventojai, bet imigrantai iš kitų šalių. Minėtose penkiose šiaurinės Europos šalyse veikia penkios katalikų vyskupijos ir dvi teritorinės prelatūros. Tys teritoriniai vienetai – vyskupija ir dvi prelatūros yra Norvegijoje. Likusiose šalyse – Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir Islandijoje yra po vieną vyskupiją. Pastarųjų vyskupijų kanoninės ribos sutampa su valstybių ribomis. Šiuo požiūriu, Kopenhagos vyskupija yra pati didžiausia pasaulyje, nes į jos kanonines ribas įeina ne tik europinės Danijos teritorija, bet ir visa didžiulė Grenlandija. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.