2016-10-17 16:26:00

Inauguruota Mozės šventovė ant Nebo kalno Jordanijoje


Jordanijoje inauguruota atstatyta Mozės šventovė ant Nebo kalno. Atidarymo iškilmėms vadovavo popiežiaus Pranciškaus ypatingas pasiuntinys kardinolas Leonardo Sandri. Sekmadienį kardinolas pašventino šventovės altorių ir aukojo iškilmingas šv. Mišias. Atšventinimo išvakarėse duris į šventovę simboliškai atidarė Šv. Žemės kustodas, t. Francesco Patton, dalyvaujant Jordanijos valstybės atstovams ir Jordanijoje akredituotiems Italijos ir Šventojo Sosto atstovams.

Mozės šventovė – memorialas ant Nebo kalno yra viena lankomiausių Šventosios Žemės vietų. Joje kaip piligrimai, lankėsi du popiežiui. Šv. Jonas Paulius II 2000 metais prie bazilikos pasodino alyvmedį, 2009 čia lankėsi taip pat popiežius Benediktas XVI.

Senasis Testamentas liudija, kad Mozė nuo Nebo kalno pamatė Dievo jam parodytą Žemę. Mozė pamatė palikuonių kraštą iš tolo, tačiau iki jo neatėjo, o ten pat mirė. Mozės kapo pėdsakai išnykę, tačiau pirmųjų krikščionybės amžių monastinės bendruomenės šioje vietoje kūrėsi norėdamos išsaugoti pranašo šv. Mozės atminimą.

Šventosios Žemės kustodijos, kuriai šventovė priklauso nuo 1932 metų, archeologai šioje vietoje atkasė antikos laikų baziliką su vertingomis įvairių amžių mozaikomis. Restauruotas senienas piligrimai ir turistai vėl gali lankyti naujame Mozės šventovėje – memoriale.

Popiežiaus ypatingas pasiuntinys kard. Leonardo Sandri, kuris apeigose perskaitė popiežiaus Pranciškaus laišką ir suteikė jo palaiminimą, kvietė Mišių dalyvius „melstis už Artimųjų Rytų jaunąsias kartas“ ir joms „padėti peržengti taikingo sambūvio slenkstį, kad jų kraštuose įsivyrautų religijų ir kultūrų taika, leidžianti varžytis dėl meilės ir bendrojo gėrio, atsisakant smurto, priespaudos ir pamatinių laisvių neigimo, laisvai išpažinti savo tikėjimą“.

„Jei kaip Mozė pažvelgsime nuo Nebo kalno į visą supančią žemę, pamatysime pasidalijimus ir priešingybes, konfliktus, kurie jau dešimtmečius supriešina tautas, išgirsime graudžius šauksmus žmonių, bėgančių nuo karo ir persekiojimų Sirijoje ir Irake ir prisiglaudžiančių Jordanijos žemėje; pastebėsime kurtumą tų, nuo kurių priklauso tautų ir valstybių likimai, tačiau kurie nori apsaugoti rinką ir pelną vietoj to, kad gelbėtų nekaltų moterų ir vaikų gyvybes; išvysime nuodėmę tų, kurie piktžodžiauja Dievo vardu, naudodami smurtą prieš savuosius žmonijos brolius. Blogio slėpinys iš tiesų labai didelis! - pasakė Mišių homilijoje kardinolas Sandri. „Svarbiausia pergalės forma, pasakė kardinolas, yra leisti Dievui nugalėti mumyse ir dėl mūsų“.

„Mozės šventovė – memorialas ant Nebo kalno, atidarytas per Šventuosius gailestingumo metus, tebūna piligrimų konkrečias patirtis ugdanti vieta“, palinkėjo popiežiaus Pranciškaus ypatingas pasiuntinys, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas, kardinolas Leonardo Sandri.

Po iškilmingų Mišių Mozės šventovėje – memoriale buvo inauguruoti naujieji šventovės vargonai.  Juos prieš metus Pizoje pašventino Šventosios Žemės patriarchato vikaras Jordanijai, vysk. Maroun Lahham. Vargonus sukūrė italas vargonų meistras Nicola Puccini. Sekmadienio vakarą vargonų inauguracijos proga Mozės šventovėje – memoriale surengtas koncertas, įrašytas į tarptautinio Šventosios Žemės Kustodijos muzikos festivalio Šventosios Žemės bažnyčiose programą. Vienas iš svarbesnių programos renginių įvyks Nebo kalno šventovėje gruodžio 23 dieną, kai pirmą kartą bus atliekama jordaniečio Tomeh Jbara kompozicija „Kalėdų oratorija“.

Kiti Mozės šventovės – memorialo ant Nebo kalno inauguracijos renginiai tęsis ateinančiomis dienomis ir savaitėmis. Jeruzalės „Studium Biblicum Franciscanum“ docentas t. Eugenio Alliata, antradienį Amano universitete rengiamame seminare akademinei bendruomenei pristatys naująjį Mozės memorialą ir naujausius archeologinius atradimus Nebo kalne. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.