2016-10-17 16:32:00

Bažnyčios ir valstybės santykiai Rusijoje. Vyskupų būgštavimai


Sankt Peterburge posėdžiavę Rusijos katalikų vyskupai išreiškė viltį, kad naujai priimti Rusijos Federacijos įstatymai dėl kovos su terorizmu ir misionierių veiklos nesukels neįveikiamų kliūčių katalikų Bažnyčios institucijų veiklai Rusijoje. Apie Rusijos katalikų vyskupų plenarinėje asamblėjos išsakytus būgštavimus praneša Italijos katalikų žinių agentūra „SIR“. Valstybės ir Bažnyčios santykiai nebuvo vienintelė tema Rusijos katalikų ganytojų asamblėjoje. Katalikų Bažnyčios Rusijos vyskupai svarstė liturginio kalendoriaus ir pašaukimų, taip pat būsimų kunigų formacijos klausimus.

Katalikų Bažnyčią Rusijoje sudaro keturios vyskupijos, visos valdomos vyskupų ordinarų: Maskvos (metropolija), Saratovo, Novosibirsko ir Irkutsko. Rusijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas yra Maskvos Dievo Motinos arkivyskupas Paolo Pezzi. Vyskupų rudens sesija vyko spalio 13-14 dienomis, Marijos, Apaštalų karalienės kunigų seminarijoje Sankt Peterburge. Rusijos Bažnyčios katalikų vyskupų asamblėjoje, be keturių vyskupų ordinarų, dalyvavo Apaštališkasis nuncijus Rusijos Federacijoje, arkivysk. Celestino Migliore. Nuncijus patikino Rusijos ganytojus, kad yra pasirengęs suteikti visą reikalingą pagalbą Katalikų Bažnyčios Rusijoje institucijoms. (Vatikano Radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.