2016-10-15 10:47:00

Папа Франциск: спешни действия за климатичните промени и прехраната


Споразумението от Париж за климата „не трябва да остава само на думи“: това пише папа Франциск в посланието си за Световния ден на прехраната, който се отбелязва на 16 октомври. Папата отправя нов апел за борба срещу глада и поставя акцент върху спешната обстановка на много места по света вследствие на климатичните промени.

В посланието си папата посочва влиянието на климатичните промени върху земеделието и прехраната на милиони хора. „Политически действия, промяна в стила на живот и насърчаването на солидарността“ са трите императива които посочва Франциск като ефикасни действия срещу глада. „Споразумението от Париж трябва да се превърне в смели решения, които да подтикнат към солидарност“, подчертава папата, но също така „да станат оперативен модел в икономиката и критерий за националното и международно управление“.

Необходимо е да се достигне до „причините за климатичните промени“, подчертава папата, защото промяната на климата променя живота на хората, като понякога тази промяна е драматична. Франциск  конкретно разобличава „логиката на консумизма и продукцията на всяка цена“, която променя или заплашва различни животински и растителни видове. „Качественото производство, имащо отлични резултати в лабораторията, може да бъде в полза на едни, но и да има разрушителни ефекти за други“, отбелязва папата. Затова предупреждава, че „принципът на предпазливостта не е достатъчен“, а са нужни „справедливи и почтени действия“. Също и в генетичното инженeрство и растителната селекция е необходимо да се имат предвид „загубата на производителността на обработваемите терени и работата на животновъдите“. Оттук и препоръката на папата за проява на „мъдрост, а не само на предпазливост“.

Папата припомня, че резултат от климатичните промени са „климатичните мигранти“, които са все по-многобройни и „се прибавят към дългата редица на изключените и на които се отказва роля в голямото човешко семейство. Тази роля не се определя от държавата или от статута, а принадлежи на всяко човешко същество, с неговото достойнство и права“.

„Не е достатъчно да се впечатлиш и развълнуваш пред искащия ежедневния хляб“, предупреждава папата. „Нужен е избор и решения. Много пъти, Католическата църква припомня, че нивото на световната продукция позволява  да се осигури прехраната за всички, ако бъде осигурено справедливо разпределение. Можем ли да продължаваме по тази линия, ако пазарната логика следва само пътищата на печалбата и превръща земеделските продукти в обикновена стока; ако храната се  използва за нехранителни цели  или се унищожават хранителни продукти в името на печалбата, а не на нуждите?“.

„Знаем - посочва папата в посланието - че механизмът за разпределението ще бъде само теория, ако гладните не получат достъп да храната и продължават да зависят от вноса или ако не се създаде коректно отношение между нуждите и консумацията. И не на последно място, ако не бъдат премахнати разхищенията и не се намали загубата на храна“.

„Човешката личност не е средство за опити, нито производството на храна е чиста икономическа дейност“, пише папа Франциск. Оттук и неговия призив към политици, производители и земеделци да си сътрудничат „за промяна на посоката“, която води към развитие, което  не е само „право на някои“, нито благата на творението са „притежание на силните“.

dg/ rv

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.