2016-10-15 16:25:00

Romos lietuvių piligrimystė į Šv. Petro baziliką


Pradėdami naują bendruomenės sezoną ir švęsdami įsibėgėjusius jubiliejinius Gailestingumo metus, Romoje gyvenantys lietuviai ir svečiai šeštadienį spalio 15 d. rinkosi į piligrimystę – nuo Šv. Angelo pilies melsdamiesi, nešdami kryžių ir lietuvišką trispalvę, leidosi link Šv. Petro bazilikos, kur kartu žengė pro Šventąsias duris. Simboliškai kryžių nešė įvairių Romoje veikiančių lietuviškų institucijų atstovai – Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos, Romos lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos ambasados, Vatikano radijo nariai ir darbuotojai.

Apie šios piligrimystės idėją pasakoja organizatoriai Romos lietuvių bendruomenės pirmininkė Elzė di Meglio ir Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius kunigas Audrius Arštikaitis.


 

Lietuvių bendruomenės pirmininkė Elzė di Meglio pastebi, kad šiuos metus Šventasis Tėvas paskelbė Gailestingumo metais, o Šv. Faustinos Gailestingumo paveikslas gimė būtent Vilniuje. „Manau, kad mūsų pareiga susirinkti čia kaip bendruomenei. Kaip Šventasis Tėvas per Jaunimo dienas sakė – atsikelkite, apsiaukite batus ir eikite pirmyn. Iš tikrųjų tai buvo tarsi simbolinis mūsų, kaip bendruomenės žygis, su bendromis mintimis, bendrais projektais palaikyti lietuvybę. Mes esame krikščioniška valstybė, tai turime palaikyti tiek valstybines, tiek ir katalikiškas šventes“, - sako Elzė di Meglio.  Rektorius kunigas Audrius Arštikaitis pasakoja, kad Gailestingumo metų piligrimystę planavo surengti jau pavasarį, bet tuo metu dėl įvairių priežasčių nepavyko ir teko nukelti į rudenį. „Ir tikrai lūkesčius pranoko – apie penkiasdešimt žmonių užsiregistravo, tai nemaža grupė. Žmonėms tai buvo svarbu“.

Piligrimystė vyko ypatingu metu – ne tik Romos Katalikų Bažnyčiai švenčiant Gailestingumo metus, bet ir Lietuvoje vykstant Parlamento rinkimams, šias paraleles komentuoja piligrimystėje dalyvavęs Romoje studijuojantis kunigas Gintaras Blužas:

„Labai džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti Gailestingumo metų piligrimystėje čia Romoje dar besitęsiant Gailestingumo metams. Asmeniškai pro Gailestingumo duris jau buvau praėjęs ir anksčiau, bet labai gera proga šiandien buvo dalyvauti šioje piligrimystėje kartu su Romoje gyvenančiais lietuviais. Meldžiausi ne tik savo asmeninėmis intencijomis, bet ir už mūsų tėvynę Lietuvą, nes dabar labai svarbus momentas, Seimo rinkimai. Meldžiantis už Lietuvą šiandien galvoju – Seimo rinkimai buvo būtent Gailestingumo metuose. Žengimas pro Gailestingumo duris ne tik simbolis, ir labai tikiuosi, kad šitas momentas bus labai svarbus mūsų tėvynei, Seimo rinkimai kaip naujas žengimas pro Gailestingumo duris mūsų tėvynei. Už tai ir meldžiuosi. Taip pat meldžiausi ir už Marijos radiją. Džiaugiuosi, kad galėjau tą daryti kartu su čia esančiais lietuviais“.

Kalbinti keli piligrimystės dalyviai – Paulė ir Mantas – džiaugiasi galėję būti piligrimais kartu su savo tautiečiais, tokia patirtis visuomet praturtina.

Taip šia iniciatyva Romos lietuvių bendruomenė pradėjo naują rudens sezoną. Šios dienos programos ašis – piligriminis žygis, po jo – Šv. Mišios kolegijoje, pietūs. Šiandien inauguruojami nauji akademiniai lituanistinės mokyklėlės „Bitutė“ metai, kuri persikėlė į kitas patalpas ir nuo dabar veiks svečių namuose „Villa Lituania“. Mokyklėlės atidarymo proga ir piligrimystėje dalyvavo mažoji lietuviukų karta.

Minint Jubiliejinius Gailestingumo metus, šiemet Romoje lietuviai surengė ir kitus renginius – pavasario bei  rudens rekolekcijas, dalyvavo krikščioniškoje tautų mugėje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.