2016-10-15 18:29:00

Pāvests svin Žēlsirdības jubileju kopā ar veciem ļaudīm


Žēlsirdības jubilejas gada ietvarā svētkus Romā šo sestdien svinēja vecie ļaudis. Uz kristietības galvaspilsētu no dažādām Itālijas vietām bija atceļojuši nacionālās gados veco strādnieku apvienības locekļi. Tiekoties ar viņiem Pāvila VI aulā, pāvests Francisks izteica apbrīnu par visiem, kuri neraugoties uz grūtībām, ko uzliek gadu nasta un slimības, ir centušies ierasties uz šo tikšanos.

“Baznīca uz veciem ļaudīm raugās ar mīlestību, atzinību un cieņu. Viņi ir būtiska kristīgās kopienas un sabiedrības sastāvdaļa,” teica pāvests un tūlīt to uzsvēra atkārtoti. “Vecie ļaudis ir tautas sakne,” turpināja Francisks. Viņš atzīmēja, ka ļoti svarīga ir viņu klātbūtne sabiedrībā, jo viņu pieredze ir liela dārgmanta, bez kuras nav iespējams raudzīties nākotnē ar cerību un atbildību. Svētais tēvs atzīmēja:

“Jūsu briedums un gudrība, kas ir uzkrāta gadiem ritot, var palīdzēt jauniešiem, atbalstot viņus izaugsmes ceļā un atvērtībā pret nākotni. Vecie ļaudis liecina, ka arī vissmagākajās grūtībās  nevajag zaudēt uzticību Dievam un labākai nākotnei. Viņi ir kā koki, kas turpina nest augļus. Neraugoties uz gadu smagumu, viņi var dot savu neatkārtojamo ieguldījumu sabiedrībai, darot to vērtībām bagātu, sabiedrībai, kurā valda dzīvības kultūra.”

Pāvests atzīmēja, ka ne mazums veco ļaužu dāsni veltī savu laiku un Dieva dotos talantus, palīdzot un atbalstot citus. Daudzi ir iesaistījušies draudzes darbā un sniedz patiešām vērtīgu kalpojumu – kāds izgrezno “Kunga namu”, citi māca katehēzi, animē liturģiskās svinības, liecina par žēlsirdību. “Un ko teikt par viņu lomu ģimenes vidē,” jautāja Francisks. Cik daudzi vecvecāki rūpējas par mazbērniem, nododot vismazākajiem savu dzīves pieredzi, garīgās un kultūras vērtības, kas piemīt kopienai un tautai. Zemēs, kas ir cietušas no ticības vajāšanām, vecvecāki ir tie, kas ir nodevuši ticību jaunajām paaudzēm, vedot bērnus pie Kristības arī tur, kur Baznīcai ir jāslēpjas pagrīdē.

Pāvests norādīja, ka pašreizējā pasaulē, kur mītiska vērtība tiek piešķirta fiziskajam spēkam un izskatam, veco ļaužu misija ir liecināt par vērtībām, kurām patiešām ir nozīme un kuras saglabājas vienmēr, jo ir ierakstītas katra cilvēka sirdī un ko garantē Dieva Vārds.

Francisks pateicās visiem, kas individuāli un dažādu struktūru ietvaros kalpo veciem ļaudīm. Tai pašā laikā viņš aicināja veicināt saikni starp paaudzēm, neatstāt vecos ļaudis vienus, novērtēt un smelties no viņu gudrības. Svētais tēvs ieteica izlasīt fragmentu no Lūkas Evaņģēlija par Jēzus prezentāciju svētnīcā, kur Marija un Jāzeps satika vecos Simeonu un Annu.

Tikšanās noslēgumā pāvests aicināja lūgt Marijas mātes un Jēzus vecmāmiņas svētās Annas palīdzību, lai viņa iemāca būt par labiem un gudrības pilniem vecvecākiem.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.