2016-10-14 16:38:00

Popiežiaus auka skubiems gelbėjimo darbams Haityje


Popiežius Pranciškus, giliai sukrėstas uragano „Matthew“ pasekmių Karibų salose, ypač Haityje, kur negalutiniais duomenimis žuvo tūkstantis žmonių, paskyrė piniginę auką skubiems gelbėjimo darbams. Kaip pranešė Popiežiškoji taryba „Cor Unum“, 100 000 dolerių auka bus pirma konkreti popiežiaus dvasinio artumo ir tėviško padrąsinimo išraiška nukentėjusiems Haičio gyventojams. Suma per Apaštališkąją nunciatūrą ir vietinę Bažnyčią bus paskirstyta uragano ir jo sukeltų potvynių labiausiai nuniokotoms vyskupijoms. Haityje po uragano daugelis gyventojų liko be nieko, be pastogės, vandens, maisto, vaistų. Popiežius savo įnašu prisideda prie visoje katalikų Bažnyčioje vyskupijų, Caritas ir kitų labdaringų organizacijų tuoj pat po stichinės nelaimės pradėtų darbų, kuriais siekiama suteikti skubią konkrečią pagalbą Haičiui ir nukentėjusiems žmonėms. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.