2016-10-14 13:18:00

Naujas jėzuitų vadovas – t. Arturo Sosa SJ iš Venesuelos


Penktadienį išrinktas naujas Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis, 68 metų jėzuitas iš Venesuelos t. Arturo Sosa Abascal. Jėzuitų vadovo poste jis pakeis ispaną t. Adolfo Nicolas, atsistatydinusį dėl amžiaus.

Naujas jėzuitų vadovas Arturo Sosa Abascal gimė Venesuelos sostinėje Karakase 1948 m. lapkričio 12 d. Įstojo į Jėzaus Draugija 1966 m. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti 1977 m. Baigęs politikos mokslus Karakaso universitete, du dešimtmečius vadovavo Venesuelos politinį, visuomeninį ir religinį gyvenimą apžvelgiančio jėzuitų žurnalo SIC redakcijai; taip pat dėstė Venesuelos katalikų universitete, Karkaso valstybiniame universitete ir Vašingtono Georgetown universitete. Pastaruosius kelerius metus buvo Jėzaus Draugijos vyresniojo patarėjas Romoje.

Penktadienį priešpiet naują Jėzaus Draugijos vadovą išrinkusiame balsavime dalyvavo 212 rinkėjų, atstovaujančių beveik 17 tūkst. jėzuitų visame pasaulyje. Tarp rinkėjų taip pat buvo Lietuvos ir Latvijos provincijos vadovas t. Gintaras Vitkus SJ.

Penktadienį išrinktas t. Arturo Sosa SJ yra 31-sis Jėzaus Draugijos vadovas; 30-sis ordino įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos įpėdinis. Pagal anksčiau galiojusią tradiciją, jėzuitų vadovai buvo renkami iki gyvos galvos. Nors šios taisyklės oficialiai neatsisakyta, tačiau paskutinieji du vadovai atsistatydino, savo sprendimą motyvuodami pasiektu amžiumi. 2008 m. atsistatydino tuometinis Jėzaus Draugijos vadovas t. Hansas Holvenbachas SJ, o šiemet, sulaukęs 80 metų amžiaus, iš Jėzaus Draugijos vadovo pareigų pasitraukė t. Adolfo Nicolas SJ.

Pastarajam pranešus apie ketinimą atsistatydinti buvo sušaukta dabartinė Jėzaus Draugijos generalinė kongregacija, kurios viena užduočių ir buvo naujojo vienuolijos vadovo išrinkimas. Nuo spalio 2 d. vykstanti generalinė kongregacija, 36-oji nuo Jėzaus Draugijos įkūrimo šešioliktajame amžiuje, svarsto ir kitus jėzuitų misijos dabartiniame pasaulyje klausimus. Jos tema: „Irtis į gilumą - ten, kur giliausia“.

Naujojo vadovo rinkimų procesas prasidėjo jau šios savaitės pirmadienį. Laikantis senos tradicijos, pirmos keturios dienos buvo skirtos maldai ir apmąstymams. Šis paruošiamasis laikotarpis lotyniškai vadinamas „murmuratio“ (šnabždesiai). Penktadienio rytą buvo aukojamos Mišios, po kurių sugiedojus „Veni Creator“, prasidėjo balsavimas. Nors balsuodami ir reikšdami savo pastabas kitais klausimais generalinėje kongregacijoje dalyvaujantys visų provincijų atstovai naudoja kiekvienam rinkėjui įteiktus specialius planšetinius kompiuterius, naujojo vadovo rinkimai vyko laikantis paties šv. Ignaco Lojolos prieš penkis šimtmečius duotų nurodymų ir buvo naudojami popieriniai balsavimo biuleteniai. Vienoje lapo pusėje parašyta: „Prisiek Viešpačiui, kad balsuoji už tą, apie kurį galvoji esant tinkamiausiu eiti šias pareigas“ ir palikta viena balsuojančiojo parašui; kitoje pusėje rašomas vardas to, už kurį balsuojama.

Jėzuitai, kartu su visų vienuolių duodamais trimis skaistumo, neturto ir klusnumo įžadai, duoda ir ketvirtąjį – ypatingo klusnumo popiežiui įžadą. Dėl to ir vos išrinkus naują Jėzaus Draugijos generalinį vyresnįjį, prieš viešai paskelbiant apie išrinkimą, su balsavimo rezultatais pirmiausia supažindinamas popiežius. T. Arturo Sosa SJ yra pirmasis Jėzaus Draugijos vadovas išrinktas Visuotinei Bažnyčiai vadovaujant popiežiui jėzuitui.

Vos išrinktas naujuoju Jėzaus Draugijos vadovu, t. Arturo Sosa tarė keletą žodžių Vatikano radijui:

„Mano jausmai šią akimirką – tai suvokimas, kad man labai reikia pagalbos. Dabar prasideda didelis iššūkis. Ši Draugija – tai Jėzaus Draugija, tad ir Jėzus turi mums padėti. Taip pat labai pasitikiu kitais Draugijos nariais, kurie tikrai yra labai šaunūs. Tikiuosi, kad mūsų generalinė kongregacija išrinks gerą darbo grupę ir kad duos tikslių nurodymų, kuriuos vykdydami galėsime eiti pirmyn. Tai ne vieno žmogaus, bet viso Draugijos korpuso darbas. Aš, savo ruožtu, stengsiuos daryti viską, kas įmanoma. Esu labai nustebęs išrinkimu, - sakė naujasis jėzuitų vadovas, - esu labai dėkingas Viešpačiui. Meldžiuosi už visus“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.