2016-10-13 13:33:00

Pápež prijal ekumenickú púť luteránov z Nemecka: Spája nás Božie milosrdenstvo


Vatikán 13. októbra – Buďme slobodní od predsudkov a s Božou pomocou kráčajme k plnej jednote. Tak znel hlavný odkaz pápeža Františka, ktorý dnes ráno v Aule Pavla VI. prijal tisícku účastníkov púte katolíkov a luteránov pochádzajúcich z Nemecka. Ekumenickú púť mladých, na ktorej sa zúčastnili aj viacerí biskupi, symbolicky ukončili vo Večnom meste. Svätý Otec sa im na úvod prihovoril týmito slovami:

„Vzdajme vďaky Bohu za to, že dnes luteráni a katolíci kráčajú po ceste, ktorá vedie z konfliktu k spoločenstvu. Spoločne sme už urazili významný kus cesty. Na ceste zakúšame protichodné pocity: bolesť kvôli rozdeleniu, ktoré medzi nami stále existuje, ale tiež radosť vďaka už znovu nájdenému bratstvu. Vaša tak početná a horlivá prítomnosť je jasným znakom tohto bratstva a napĺňa nás nádejou, že vzájomné pochopenie môže pokračovať a rásť“

Svätý Otec František ďalej vo svojom príhovore pokračoval úryvkom z Prvého listu Korinťanom, v ktorom sv. Pavol upozorňuje na to, že všetci tvoríme Kristovo telo (porov. 1 Kor 12,12-26). „S dôverou môžeme pokračovať v našej ekumenickej ceste, lebo vieme, že ponad toľké otvorené otázky, ktoré nás ešte stále rozdeľujú, sme už zjednotení,“ dodal pápež a pokračoval:

„Na záver tohto mesiaca, ak to bude Božia vôľa, sa odoberiem do mesta Lund vo Švédsku a spolu so Svetovou luteránskou federáciou si pripomenieme po piatich storočiach začiatok Lutherovej reformácie a poďakujeme Pánovi za päťdesiat rokov oficiálneho dialógu medzi luteránmi a katolíkmi. Dôležitou časťou tejto spomienky bude upretie našich pohľadov smerom k budúcnosti, so zreteľom na spoločné kresťanské svedectvo dnešnému svetu, ktorý je tak smädný po Bohu a jeho milosrdenstve. Svedectvom, ktoré svet od nás očakáva je predovšetkým zviditeľnenie milosrdenstva, ktoré má Boh voči nám, a to skrze službu najchudobnejším, chorým, tým, ktorí opustili svoju vlasť v hľadaní lepšej budúcnosti pre seba a svojich drahých. V službe tým najnúdznejším zakusujeme, že sme už zjednotení: je to Božie milosrdenstvo, ktoré nás zjednocuje“.   

Na záver svojho príhovoru Svätý Otec povzbudil mladých, aby boli „svedkami milosrdenstva“: „Zatiaľ čo teológovia napredujú v dialógu v doktrinálnej oblasti, vy s vytrvalosťou pokračujte v hľadaní príležitosti na to, aby ste sa stretli, lepšie spoznali, spoločne modlili, pomáhali si navzájom a ponúkli pomoc všetkým tým, ktorí to potrebujú. Tak oslobodení od každého predsudku a vkladajúc dôveru jedine do evanjelia Ježiša Krista, ktorý ohlasuje pokoj a zmierenie, budete skutočnými protagonistami novej éry na tejto ceste, ktorá – s Božou pomocou – povedie k plnej jednote“. -ej-
All the contents on this site are copyrighted ©.