2016-10-13 14:25:00

Popiežius: Dėkojame Dievui, kad liuteronai ir katalikai eina bendrystės keliu


Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su maždaug tūkstančiu liuteronų, kurie artėjančios Reformacijos pradžios 500 metų sukakties proga iš Martyno Liuterio gimtojo krašto kaip piligrimai atvyko prie Šv. Petro kapo.

„Dėkojame Dievui, - sakė jiems Pranciškus, - kad šiandien liuteronai ir katalikai, kartu keliaujame ne nesantaikos, bet bendrystės keliu. Jau kartu nuėjome nemažą kelio atkarpą. Keliaudami kartu jaučiame prieštaringus jausmus – viena vertus skausmą, dėl vis dar mus skiriančios nevienybės, bet kartu ir džiaugsmą dėl atrastos brolybės“.

Popiežius paminėjo šio mėnesio pabaigoje numatytą savo kelionę į Švedijos Lundo miestą, kur kartu su Pasauline liuteronų federacija minės 500 metų nuo Liuterio pradėtos reformos ir dėkos Viešpačiui už penkis dešimtmečius trunkantį katalikų ir liuteronų ekumeninį dialogą. „Šio minėjimo esminė dalis, sakė Pranciškus, bus žvilgsnis į ateitį, sutartinai skelbiamas įsitikinimas, kad kartu turime duoti liudijimą dabartiniam pasauliui, ištroškusiam Dievo ir jo gailestingumo“.

Popiežius atskirai kreipėsi į audiencijoje dalyvavusį Vokietijos liuteronų jaunimą. „Būkite gailestingumo liudytojai. Kai teologai tęsia dialogą doktrinos sferoje, jūs ieškokite susitikimo, susipažinimo progų, melskitės kartu ir kartu padėkite žmonėms, kuriems reikia pagalbos“, - kalbėjo popiežius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.