2016-10-12 13:16:00

Pranciškus: Eikime ne su mano Jėzumi prieš tavo, o su mūsų Jėzumi


Popiežius trečiadienio rytą susitiko su Pasaulio Krikščioniškų Bendrijų sekretoriais, Romoje dalyvaujančiais metinėje konferencijoje. Bendrijų konferencijų tikslas – suteikti galimybę Bažnyčių su bendromis teologinėmis ir istorinėmis šaknimis vadovams ir delegatams reguliariai susitikti, susipažinti ir pasitari apie nueitą bendrą ekumeninį kelią, dabartinę padėtį, uždavinius ir projektus.

Popiežius Pranciškus pasisveikino su kiekvienu dalyviu, iš viso apie trisdešimt asmenų, ir keliais žodžiais pasidalijo mintimis apie ėjimą ekumeniniu keliu.

Ekumeninis darbas nėra vien teologų, nors svarbu, kad jie tirtų ekumenizmą, susitartų ir išryškintų nesutarimus. Tačiau iš tikrųjų ekumenizmas vykdomas keliaujant su Jėzumi: ne su mano Jėzumi, kuris yra prieš tavo Jėzų, o su mūsų Jėzumi. Eiti ekumeniniu keliu paprasta: tai maldos kelias, juo einama padedant kitiems. Reikia melstis: vieni už kitus ir visi kartu už vienybę. Paskui yra ekumeninis darbas vargšų labui, padedant moterims ir vyrams kenčiantiems nuo neteisingumo, karų... šitų baisių dalykų. Visi kartu turime padėti kitiems, turime daryti artimo meilės darbus, o tai jau ekumenizmas, nes tai yra vienybė. Vienybė keliaujant su Jėzumi.

Popiežius prisiminė nūdieną aktualiu tapusį kraujo ekumenizmą, atkreipdamas dėmesį, kad kai teroristai ar pasaulio galybės persekioja krikščionių mažumas arba pavienius krikščionis, neklausia kokiai konfesinei grupei auka priklauso: liuteronų, ortodoksų, katalikų, reformatų, sekmininkų? Jie pripažįsta tik vieną konfesiją: krikščionių! Priešas neklysta, nes moka gerai atpažinti kur Jėzus. Popiežius pridūrė, kad tai kraujo ekumenizmas, kurį šiandien liudijame, ir paminėjo Libijos pajūryje prieš daugiau kaip pusantrų metų nužudytus brolius koptus ortodoksus, kuriems buvo perpjautos gerklės. Jie yra mūsų broliai. Jie liudijo Jėzų ir mirė tardami: „Jėzau, gelbėki!“. Ištardami jo vardą; išpažindami Jėzaus vardą.

Yra maldos ekumenizmas, ėjimas ekumeniniu keliu, o priešas moko ir kraujo ekumenizmo, sakė Šventasis Tėvas, dėkodamas Pasaulio Krikščioniškų Bendrijų sekretorių konferencijos dalyviams už apsilankymą Vatikane. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.