2016-10-12 18:30:00

Pápež František vyzýva k prímeriu v Sýrii a k väčšej starostlivosti o Zem


Vatikán 12. októbra – Svätý Otec František počas dnešnej generálnej audiencie na zaplnenom Námestí sv. Petra vyslovil dva mimoriadne apely. Najskôr vyzval k okamžitému uzavretiu prímeria v Sýrii, aby bolo možné evakuovať civilistov, ktorí sú zablokovaní v bombardovaných zónach:

„Chcem zdôrazniť a zopakovať svoju blízkosť všetkým obetiam neľudského konfliktu v Sýrii. S naliehavosťou obnovujem svoju výzvu, úpenlivo prosiac so všetkou svojou silou zodpovedných, aby podnikli kroky na okamžité prímerie, ktoré by bolo nariadené a rešpektované aspoň na čas potrebný k evakuácii civilistov, najmä detí, stále uväznených pod krutým bombardovaním“.     

Pápež František tiež podporil zajtrajší Medzinárodný deň za obmedzenie prírodných katastrof, ktorý sa tento rok zameriava na „zníženie úmrtnosti“:

„Zajtra 13. októbra si pripomíname Medzinárodný deň za obmedzenie prírodných katastrof, ktorý tento rok predkladá tému: «Zníženie úmrtnosti». V skutočnosti by sa dalo prírodným katastrofám zabrániť alebo aspoň obmedziť ich následky, lebo sú často výsledkom nedostatku starostlivosti o životné prostredie zo strany človeka. Preto povzbudzujem zjednotiť prezieravým spôsobom úsilie v ochrane nášho spoločného domu, šíriac kultúru prevencie, tiež s pomocou nových poznatkov, redukujúc riziká, ktoré ohrozujú najzraniteľnejšie národy“.

Na záver Svätý Otec pozdravil organizátorov a účastníkov „Zápasu za mier a solidaritu“, ktorý sa koná dnes večer na Olympijskom štadióne v Ríme. Futbalové podujatie spoločne organizujú viaceré združenia s výchovným a dobročinným zameraním: Scholas occurrentes, Spoločenstvo láska a sloboda, Talianske športové centrum a Unitalsi.

Petrov nástupca sa dnes s pozdravom obrátil aj na mladých, chorých a novomanželov so slovami:

„Včera sme slávili spomienku na sv. Jána XXIII. Proste o jeho nebeský príhovor, drahí mladí, aby ste vedeli napodobňovať dobrotu jeho otcovskej lásky; modlite sa k nemu vo chvíľach kríža a utrpenia, drahí chorí, aby ste vedeli čeliť ťažkostiam s tou istou miernosťou, ako on; učte sa od neho, drahí novomanželia, umeniu vychovávať deti s nehou a s príkladom“. -ej- 
All the contents on this site are copyrighted ©.