2016-10-11 13:20:00

Popiežius: Tikėjimas tai ne „grimas“, bet nuolankus sekimas Jėzumi


Tikėjimas tai ne grimas. Jėzus mus kviečia nuolankiai daryti gera, nesidėti tuo,  kuo nesame, neapsimetinėti, - sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų šią dieną švęsto popiežiaus šv. Jono XXIII liturginio minėjimo Mišių homilijoje.

Šios dienos Evangelijoje Jėzus priekaištauja fariziejams, kad jie laikosi išorinių priesakų, bet nežiūri esmės. „„Jūs, fariziejai, valote taurės ir dubens išorę, o viduj esate pilni gobšumo ir nelabumo“. Jėzus daug kartų Evangelijoje tai sako šiems žmonėms: „Jūs viduje esate blogi, nesielgiate teisingai, nesate laisvi. Jūs esate vergai, nes nepriėmėte Dievo duoto teisumo, nepriėmėte teisumo, kurį Jėzus mums duoda““.

Jėzui labiausiai rūpi, kad žmogus priimtų su išganymu jam dovanojamą laisvę, kad priimtų meilę, kad leistų Dievui jį atnaujinti. „Ta vidinė laisvė, ta laisvė, kuri mus atnaujina, suteikiama mums tyliai, be trimitų, nes tikro tikėjimo kelias, tai kelias, kurį mums parodė Jėzus – nuolankumo ir nusižeminimo kelias. Jėzus, kaip sako Paulius laiške filipiečiams, visiškai nusižemino, apiplėšė pats save. Tai vienintelis būdas, jei norime išsivaduoti iš egoizmo, godumo, išdidumo, tuštybės, supasaulėjimo. Ir priešingai – tie žmonės, kuriems Jėzus priekaištauja – jie laikosi „grimo religijos“. Jiems rūpi išvaizda, jie nori gražiai atrodyti, nesirūpindami savo vidumi. Dėl to Jėzus, kalbėdamas apie juos, naudoja labai stiprius žodžius: „Jūs esate panašūs į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų““.

Išganymo kelias, - sakė Pranciškus, - tai Jėzaus sekimo kelias, jo nusižeminimo kelias. „Prašykime Viešpatį, kad niekada nepavargtume eiti šiuo keliu, kad visada atmestume apsimestinį religingumą, norą atrodyti kitokiais negu esame. Tyliai darykime gera; darykime gera neatlyginamai, nes neatlyginamai mums buvo padovanota mūsų vidinė laisvė. Viešpats tesaugo mūsų vidinę laisvę. Prašykime jį šios malonės“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.