2016-10-10 16:37:00

Popiežius paragino palotinus pagal steigėjo charizmą gaivinti tikėjimą


„Giliai atsiversti ir atnaujinti tikėjimą į Jėzų. Tik taip galėsime tarnauti artimui meilėje“, pasakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą susitikęs su Katalikų apaštalavimo bendruomenės, pagal savo steigėją šv. Vincentą Pallotti vadinamos „palotinais“, Generalinės kapitulos nariais, iš viso apie šimtą asmenų.

„Brangūs broliai, drąsinu džiaugsmingai ir su viltimi tęsti savo pastangas, įsipareigoti visa širdimi ir visomis jėgomis, kad jūsų steigėjo charizma duotų gausių vaisių taip pat mūsų laikais. Katalikų apaštalavimo bendruomenė pašaukta su dar didesniu užsidegimu atgaivinti tikėjimą ir iš naujo įžiebti meilę, ypač pažeidžiamiausių gyventojų sluoksniuose, labiausiai vargstančių tiek dvasiškai, tiek materialiniai.

Tik kontempliuodami Jėzaus gyvenimą ir stebėdami savo piligriminį kelią daugybę iššūkių keliančiame pasaulyje pajuntame gilaus atsivertimo poreikį ir būtinumą atnaujinti tikėjimą į Jėzų. Ir tik taip galėsime tarnauti artimui meilėje. Esame kviečiami kasdien atnaujinti pasitikėjimą Kristumi ir semtis įkvėpimo iš jo gyvenimo savo misijai, nes „Jėzus yra pirmutinis ir didžiausias evangelizuotojas. Kad ir kokia būtų evangelizacijos forma, pirmutinis visada yra Dievas, pašaukęs mus bendradarbiauti su juo bei skatinantis Šventosios Dvasios galia“, pasakė popiežius pacituodamas iš Apaštališkojo paraginimo „EG“.

Popiežius pavedė Katalikų apaštalavimo bendruomenę Marijos, Apaštalų karalienės, kuriai šv. Vincentas Pallotti buvo ypatingai pamaldus, globai, taip pat kvietė sekti daugelio bendruomenės brolių, tikrų Evangelijos liudytojų, paaukojusių gyvenimą vardan tarnystės artimui pavyzdžiu. Popiežius pridūrė, kad savo ankstesnėje pastoracinėje veikloje Argentinoje asmeniškai pažinojo daug Palotinų ir kad dabar juos mena su dėkingumu.

„Kiek galėdami padėkite visiems tarnystėje sutiktiems asmenims iš naujo atrasti begalinę Dievo meilę mūsų gyvenimuose. Sekite šv. Vincento Pallotti pavydžiu. Jis save laikė Dievo gailestingumo ženklu ir apie tai yra parašęs: „Jėzau mano, tavyje atsišviečia nesuvokiamas perteklius tavo amžinosios meilės ir tavo begalinio gailestingumo““ (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.