2016-10-09 13:31:00

Popiežius prašo solidarios pasaulio pagalbos Haičiui


„Motina, norime pavesti Tau mūsų laukiančią ateitį“

Po šventųjų Mišių popiežius Pranciškus padėkojo piligrimams, atkeliavusiems į Marijos jubiliejines dienas, kvietė prisiminti ir priminė šv. Jono Pauliaus II „Žmonijos paaukojimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai aktą“, iškilmingai perskaitytą 2000 metų spalio 8 dieną:

„Motina, norime pavesti Tau mūsų laukiančią ateitį. Žmonija ... gali šį pasaulį paversti sodu arba griuvėsių krūva“. Šioje kryžkelėje tepadeda mums švenčiausioji Mergelė, kad rinktumės gyvenimą, priimtume ir gyventume pagal Kristaus Išganytojo Evangeliją.

Po Vidudienio maldos suteikęs palaiminimą, popiežius pasiuntė žinutę besibaigiančių Marijos jubiliejinių dienų dalyviams ir visiems, jubiliejų šventusiems savo vyskupijose ir bendruomenėse primindamas, kad „nesame našlaičiai, turim Motiną“.

„Visi mes, krikščionys, turime Motiną, - tą pačią kaip Jėzus; visi turime Tėvą, tą patį kaip Jėzus. Nesame našlaičiai!“ – sako popiežius Pranciškus žinutėje pasiųstoje iš socialinio tinklo Twitterio Šventojo Tėvo paskyros.

Popiežius prašo solidarios pasaulio pagalbos Haičiui.

Prieš Vidudienio maldą popiežius atkreipė visų dėmesį į uragano nusiaubtą Haitį. „Su skausmu gavau žinais apie uragano pastarosiomis dienomis sukeltas rimtas pasekmes Karibuose, ypač Haityje, kur žuvo ir nukentėjo daug žmonių bei padaryti milžiniški materialiniai nuostoliai. Užtikrinu savo artumą gyventojams ir reiškiu pasitikėjimą tarptautinės bendruomenės, katalikų institucijų ir geros valios žmonių solidarumo jausmais. Kviečiu vienytis mano maldoje už šiuos tiek iškentėjusius brolius ir seseris“, sakė sekmadienį popiežius Pranciškus.

Nauji Ispanijos palaimintieji

Vidudienio kalboje popiežius drauge pakvietė pašlovinti Viešpatį už keturis naujus Bažnyčios palaimintuosius, paskelbtus šeštadienį Ovjedo arkivyskupijoje, Ispanijos šiaurės vakaruose.

„Vakar, Ovjede, Ispanijoje, buvo paskelbti palaimintaisiais kun. Jenaro Fueyo Castanon ir trys jo bendražygiai pasauliečiai. Šlovinkime Viešpatį už šiuos didvyriškus tikėjimo liudytojus, priklausančius gretoms kankinių, vardan Kristaus paaukojusių savo gyvybę.“

Keturi palaimintieji, Nembros parapijos klebonas Jenaro Fueyo Castanon ir trys parapijiečiai Segundas Alonso Gonzalez, Isidro Fernandez Cordero ir Antonio Gonzalez Alonso buvo nužudyti per Bažnyčios persekiojimus Ispanijoje 1936 metais. Ovjedo arkivyskupija Bažnyčiai yra davusi 193 kankinius, įskaitant kunigus, vienuolius ir seminaristus, nužudytus per Ispanijos revoliuciją, kilus teroro bangai trečiame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.