2016-10-09 16:05:00

Pápež František vymenoval sedemnásť nových kardinálov


Vatikán 9. októbra – Cirkev dostane sedemnásť nových kardinálov. Stane sa tak pri najbližšom konzistóriu, ktoré sa zíde vo Vatikáne 19. novembra, v deň záveru Svätého roka milosrdenstva. Ich mená dnes oznámil Svätý Otec František na záver svätej omše na Vatikánskom námestí, ktorou vyvrcholilo slávenie Mariánskeho jubilea v rámci Svätého roka milosrdenstva.

Okrem trinástich kardinálov v produktívnom veku menoval Svätý Otec ďalších štyroch vo vyššom veku, medzi nimi aj 87-ročného albánskeho kňaza, na znak uznania ich zásluh v pastoračnej službe a ich celoživotného svedectva viery.

Skupina nových kardinálov má pestré geografické zloženie od Európy cez obe Ameriky, Áziu, Afriku a Oceániu. Zastúpené sú i krajiny ako Stredoafrická republika, Bangladéš, Papua Nová Guinea či ostrov Maurícius. Ide najmä o arcibiskupov významných miest, ale tiež o vedúceho jedného z vatikánskych dikastérií či o apoštolského nuncia. Nasleduje zoznam novomenovaných kardinálov:

1. Mons. Mario Zenari, apoštolský nuncius v Sýrii (Taliansko)

2. Mons. Dieudonné Nzapalainga CSSp, arcibiskup Bangui (Stredoafrická republika)

3. Mons. Carlos Osoro Sierra, arcibiskup Madridu (Španielsko)

4. Mons. Sérgio da Rocha, arcibiskup Brasílie (Brazília)

5. Mons. Blase J. Cupich, arcibiskup Chicaga (USA)

6. Mons. Patrick D’Rozario CSC, arcibiskup Dháky (Bangladéš)

7. Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcibiskup Méridy (Venezuela)

8. Mons. Jozef De Kesel, arcibiskup Malines-Bruxelles (Belgicko)

9. Mons. Maurice Piat, arcibiskup Port Louis (ostrov Maurícius)

10. Mons. Kevin Joseph Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život (USA)

11. Mons. Carlos Aguiar Retes, arcibiskup Tlalnepantly (Mexiko)

12. Mons. John Ribat MSC, arcibiskup Port Moresby (Papua Nová Guinea)

13. Mons. Joseph William Tobin CSSR, arcibiskup Indianapolisu (USA).

Ako vysvetlil pápež František, ďalší štyria „reprezentujú biskupov a kňazov, ktorí v celej Cirkvi povzbudivo vedú Boží ľud ohlasovaním Božej milosrdnej lásky v každodennej starostlivosti o Pánovo stádo a vo vyznávaní viery“. Sú nimi:

1. Mons. Anthony Soter Fernandez, emeritný arcibiskup Kuala Lumpuru (Malajzia)

2. Mons. Renato Corti, emeritný arcibiskup Novary (Taliansko)

3. Mons. Sebastian Koto Khoarai OMI, emeritný biskup Mohale’s Hoek (Lesotho)

4. Veľadôst. Ernest Simoni, kňaz Arcidiecézy Shkodrë-Pult (Albánsko).

Oznámenie svojho rozhodnutia o doplnení kardinálskeho zboru zakončil Svätý Otec nasledovnou výzvou veriacim: „Modlime sa za nových kardinálov, aby potvrdzujúc svoju vernosť Kristovi, milosrdnému a vernému Veľkňazovi (por. Hebr. 2,17), pomáhali mi v mojej službe Rímskeho biskupa a «večného, viditeľného princípu a základu jednoty viery i spoločenstva» (Druhý vatikánsky koncil, Vieroučná konštitúcia o Cirkvi Lumen gentium, 18).“

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a apoštolskom požehnaní pápež František okrem vymenovania kardinálov tiež vyjadril svoju blízkosť obyvateľom Karibskej oblasti a osobitne Haiti, ktorých v uplynulých dňoch postihla živelná pohroma uragánu Matthew. K solidarite s nimi povzbudil celú univerzálnu Cirkev.

Pripomenul tiež štyroch nových blahoslavených mučeníkov z obdobia Španielskej občianskej vojny. Kňaz Fueyo Castañón a traja laici, ktorí vydali mučenícke svedectvo v roku 1936, boli včera beatifikovaní v Oviede na severe Španielska.

V závere pápež František poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na trojdňovom slávení Mariánskeho jubilea v Ríme. Pripomenul pri tom sv. Jána Pavla II. a jeho akt zverenia ľudstva pod ochranu Panny Márie dňa 8. októbra 2000 v rámci Veľkého jubilea: «Ó, Mária, chceme Ti zveriť budúcnosť, ktorá nás čaká. Ľudstvo môže urobiť z tohto sveta záhradu, alebo ho zmeniť na hromadu ruín.» K tomuto citátu svojho predchodcu  pápež František dodal: „Nech nám na tejto križovatke Panna Mária pomôže vybrať si život, prijatím a praktickým žitím Evanjelia Krista Spasiteľa.“ -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.