2016-10-08 15:30:00

Pápežovo videoposolstvo Argentíne: Milosrdenstvo je cesta od srdca k rukám


Vatikán/Argentína 8. októbra – Pápež František sa vo videoposolstve prihovoril účastníkom národného stretnutia „Manos Abiertas“ (doslova „Otvorené ruky“), ktoré v týchto dňoch prebieha v meste Santa Fe na severozápad od Buenos Aires. Ide v poradí už o 14. stretnutie rovnomennej asociácie, ktorú v roku 1992 založil jezuita Ángel Rossi s mottom „Milovať a slúžiť“. Jej cieľom je slúžiť a prinavracať dôstojnosť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Svätý Otec vo videoposolstve komentuje tohtoročnú tému stretnutia: „Milosrdenstvo, cesta od srdca k rukám“. Ježišovo srdce, podobne ako srdce Dobrého Samaritána sa nechalo dotknúť biedou ľudí. Toto je podmienkou milosrdenstva, vysvetľuje pápež František:

„Srdce zdieľa biedu druhého, a toto je milosrdenstvo. Keď bieda druhého vchádza do môjho srdca, pociťujem milosrdenstvo, čo nie je to isté, ako niekoho poľutovať. Súcit, to je iný pocit.“

Ako pokračoval Petrov nástupca, súcit môžeme cítiť pred zraneným zvieraťom či pri smutnej situácii. Milosrdenstvo však musí vyjsť zo srdca zraneného biedou druhého a prejavuje sa rukami. Nejde tu však len o filantropiu, vysvetľuje ďalej pápež:

„Jedna vec je mať dobré úmysly. To však ešte nie je milosrdenstvo, sú to dobré úmysly. Vložiť ruky do filantropie je jedna vec, niečo iné je milosrdenstvo... Je veľmi dobré (...) konať filantropiu, ale nie je to milosrdenstvo, to je iná vec. Milosrdenstvo je tá jednosmerná cesta, ktorou bieda prichádza k môjmu srdcu, ťaží moje srdce, pohne ním, a ktorá ním občas hýbe až tak, že srdce tak ako kompas sledujúci Severný pól nemôže zostať stáť, kvôli tomu, čo cíti.

Istotne, niekto z vás sa ma môže spýtať: ,Otče, ako zakúsiť milosrdenstvo a nie súcit?‘ V poriadku, najprv treba žiadať o milosť mať milosrdenstvo. Je to milosť a musíte o ňu prosiť Pána. Avšak jediná cesta k tomu, aby ste mali milosrdenstvo, vedie cez náš hriech, ktorý sme uznali a ktorý Pán odpustil: cez priznaný a odpustený hriech. Možno byť milosrdnými, len ak naozaj cítime, že sme prijali Pánovo milosrdenstvo.“

Svojim krajanov pápež František vo videoposolstve pripomenul, že ak cítia, že ich hriech Boh na seba zobral, odpustil ho a zabudol, potom sa môžu stať milosrdnými:

„A tu sa začína spiatočná cesta. Ak príchodovou cestou bolo nechať si zraniť srdce biedou druhého, pravidelnou cestou v mojom srdci je uznávať môj hriech, moju biedu, moju ničomnosť a cítiť, že mi bolo odpustené a Pán je ku mne milosrdný, teraz sa začína spiatočná cesta, od srdca smerom k rukám.“ -bp-
All the contents on this site are copyrighted ©.