2016-10-08 18:44:00

Popiežiaus Pranciškaus meditacija Marijos jubiliejaus vigilijoje


Šeštadienio vakare popiežius Pranciškus dalyvavo maldos budėjime šv. Petro aikštėje, kartu su delegacijomis iš dešimčių Marijos šventovių pasaulyje ir marijinių judėjimų nariais. Po Rožinio maldos Šventasis Tėvas pradėjo meditaciją, primindamas, jog Rožinio malda yra Jėzaus svarbiausių gyvenimo įvykių peržvelgimas Marijos draugijoje. Protu ir širdimi prisiliečiame prie Kristaus misijos išpildymo. Prisikėlimas yra kraštutinės Dievo meilės ženklas ir mūsų ateities pirmavaizdis. Žengimas į Dangų yra dalijimasis Tėvo šlove, kurioje ir mūsų žmogiškumui skirta privilegijuota vieta. Sekminės yra Bažnyčios misijos istorijoje išraiška, iki laikų pabaigos, vedant Dvasiai. Dar dvejuose šeštadienio vakaro minėtuose Rožinio slėpiniuose kontempliavome, anot popiežiaus, Mergelę Mariją, nuo pat pirmųjų amžių vadintą Gailestingumo Motina, Dangaus šlovėje.

Rožinio malda daugeliu akcentų yra sintezė Dievo gailestingumo istorijos, kuri tampa išgelbėjimo istorija tiems, kurie leidžiasi būti paliečiamais malonės, - tęsė Pranciškus.

Rožinio malda nenutolina mūsų nuo gyvenimo rūpesčių, priešingai, mūsų prašo įsikūnyti kiekvienos dienos istorijoje, kad mokėtume apčiuopti Kristaus buvimo tarp mūsų ženklus. Kaskart, kai kontempliuojame Kristaus gyvenimo slėpinį, esame kviečiami atpažinti kokiu būdu Dievas įžengia į mūsų gyvenimą, kad jį priimtume ir juo sektume. Atrandame kelią, kuriame sekame Kristumi tarnaudami broliams. Priimdami ir sugerdami savyje kai kuriuos svarbius Jėzaus gyvenimo įvykius, mes dalyvaujame jo evangelizavimo misijoje, kad Dievo karalystė augtų ir sklistų pasaulyje. Esame, pabrėžia Pranciškus, mokiniai ir misionieriai tuo pat metu, nes negalime Jėzaus buvimo dovanos, džiaugsmo, išlaisvinimo ir išgelbėjimo pasilaikyti tik sau.

Marija mums leidžia suprasti, ką reiškia būti Kristaus mokiniais. Ji, nuo pradžių parinkta būti Motina, išmoko būti mokine. Jos pirmas veiksmas buvo klausytis Dievo, priimant dieviškos motinystės slėpinį, vėliau klausyti ir širdyje saugoti savo Sūnaus žodžius, paversti visa tai konkrečiu veiksmu, nuo apsilankymo pas Elžbietą iki apaštalų padrąsinimo, laukiant Šventosios Dvasios.

Jos tikėjime matome kaip atverti savo širdies duris, kad paklustume Dievui; jos savęs išsižadėjime atskleidžiame kaip būti atidžiais kitų poreikiams; jos ašarose atrandame jėgų paguosti esančius skausme. Visais šiais momentais Marija išreiškia dieviško gailestingumo turtą, skirtą kiekvieno kasdienėms būtinybėms.    

Meditaciją popiežius užbaigė senovinės ir gerai žinomos maldos žodžiais: „Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergele garbingoji ir palaimintoji“. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.