2016-10-07 13:58:00

Monako norisinās Eiropas Bīskapu konferenču padomes sanāksme


No 6. līdz 9. oktobrim Monako norisinās Eiropas Bīskapu konferenču padomes (CCEE) gadskārtējā sanāksme. Tās sākumā tika nolasīta pāvesta Franciska vēstule, kurā viņš pauž atzinību par brālīgo attiecību veicināšanu, aicina stiprināt sadarbību, norāda uz “divu plaušu – Rietumu un Austrumu – svarīgo nozīmi Eiropas attīstībā” un atgādina, ka Baznīca ir aicināta priecīgi sludināt cerības un žēlsirdības Evaņģēliju. Sestdien, 8. oktobrī notiks Eiropas Bīskapu konferenču padomes prezidija vēlēšanas. Līdz šim padomi vadīja 64 gadus vecais ungāru kardināls Peters Erdo. Minētajā vēstulē pāvests pateicas viņam par desmit gadu ilgo kalpojumu. Eštergomas-Budapeštas arhibīskaps atgādina, ka Eiropas Bīskapu konferenču padome nav ne “lēmējvaras orgāns”, ne arī “kontinenta hierarhiskā pārvalde”. Tās uzdevums ir veicināt “domu apmaiņu, konstruktīvu dialogu un stiprināt brālīgas attiecības starp Eiropas valstu bīskapiem.”

S. Krivteža / VR

 
All the contents on this site are copyrighted ©.