2016-10-06 15:40:00

Vyskupų sinodo tema: „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“


„Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“ - tai tema, popiežiaus Pranciškaus parinkta būsimai Vyskupų sinodo asamblėjai. Bažnyčios pastoracinis rūpestis jaunimu netiesioginiai paminėtas ne vienoje Sinodo asamblėjoje, ypač pastarosiose Sinodo asamblėjose apie šeimą 2014 ir 2015 metais, o dabar jam skiriamas pagrindinis dėmesys.

Jaunimo tema pratęs dviejų pastarųjų asamblėjų išvadas apie šeimą, kaip ir popiežiaus Posinodinio paraginimo „Amoris Laetitia“ turinį, sakoma ketvirtadienį paskelbtoje notoje. Vyskupai nori palydėti jaunimą jų egzistenciniame kelyje visavertės brandos link, kad per įvertinimo procesą gebėtų atrasti savo gyvenimo projektą ir jį džiaugsmingai įgyvendinti atsiverdami susitikimui su Dievu ir su žmonėmis, aktyviai dalyvaudami Bažnyčios ir visuomenės kūrime.

Popiežius temą parinko po konsultacijų su visų šalių Vyskupų konferencijomis, katalikiškomis Rytų Bažnyčiomis, Vienuolinių kongregacijų vyresniaisiais, atsižvelgė ir į pastarosios Vyskupų sinodo asamblėjos dalyvių vyskupų pasiūlytas temas. Tuomet vyskupai su popiežiumi svarstė apie šeimos vaidmenį ir pašaukimą Bažnyčioje ir pasaulyje.

Pasitaręs su visais, kurie privalo rengti Vyskupų sinodo asamblėjas ir jose dalyvauti, įskaitant už praėjusios asamblėjos ruošą atsakingą tarybą, popiežius taip pat nutarė XV generalinę eilinę Vyskupų sinodo asamblėją sušaukti 2018 metų spalio mėnesį.

Popiežius Pranciškus Vyskupų Sinodo įsteigimo penkiasdešimtųjų metinių proga pasakė, kad sinodinė Bažnyčia yra „įsiklausymo Bažnyčia“: visi įsiklauso vienas į kitą ir į Šventąją Dvasią, „tiesos Dvasią“ (Jn 14, 17), kad atpažintų, ką ji „skelbia Bažnyčioms“ (Apr 2, 7). Į šeimai skirtas asamblėjas pirma kartą buvo pakviesta kelios dešimtys sutuoktinių iš viso pasaulio. Tikėtina, kad ir 2018 metų spalį į Vyskupų Sinodo asamblėją apie jaunimą, tikėjimą ir pašaukimo įvertinimą bus kviečiami katalikiško jaunimo atstovai. Netrukus po jaunimui skirtos vyskupų asamblėjos įvyks Pasaulinė jaunimo diena, rengiama Panamoje 2019 metais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.