2016-10-06 15:26:00

Popiežius priėmė anglikonų primą ir vyskupus


Po trečiadienio vakarą popiežiaus Pranciškaus kartu su Anglikonų Bažnyčios primu ir vyskupais Romoje švęstų Mišparų, kuriais buvo pažymėtos katalikų ir anglikonų ekumeninio dialogo pradžios penkiasdešimtosios metinės, ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus dar kartą susitiko su Anglikonų Bažnyčios ganytojais. Ketvirtadienio rytą Vatikane popiežius priėmė Kenterberio arkivyskupą Justiną Welby ir daugumos Anglikonų Bažnyčios provincijų primus, iš viso tris dešimtis vyskupų. Prieš susitikimą su popiežiumi, anglikonų vyskupai meldėsi prie apaštalo šv. Petro kapo.

Popiežius Pranciškus jiems sakytoje kalboje dar kartą paminėjo 1966 m. įvykusį pirmą Katalikų ir Anglikonų Bažnyčių vadovų susitikimą – tuometinio Kenterberio arkivyskupo Michaelo Ramsey apsilankymą pas popiežių Paulių VI. Apmąstant pastaruosius ekumeninio dialogo penkis dešimtmečius ir žiūrint į ateitį, - sakė Pranciškus, - ateina į galvą trys žodžiai – „malda“, „liudijimas“, „misija“.

„Malda. Vakar šventėme Mišparus, šį rytą meldėtės prie apaštalo Petro kapo. Nesiliaukime visi kartu karštai prašyti Viešpatį vienybės dovanos“, - kalbėjo Pranciškus.

„Liudijimas. Šie penki susitikimų ir mainų dešimtmečiai, kaip ir bendri apmąstymai ir kartu paskelbti dokumentai, liudija, kad krikščionys, tikėjimo dėka ir su tikėjimu, vieni kitų klausė, dalijosi savo laiku ir jėgomis. Subrendo įsitikinimas, kad ekumenizmas nereiškia savęs nuskrudinimo, bet yra turtas; taip pat subrendo įsitikinimas, kad kurioje nors vienoje krikščionių bendruomenėje Šventosios Dvasios pasėta sėkla duoda vaisius visiems krikščionims“.

„Misija. Kaip sako Koheletas, viskam yra savo laikas. Dabartiniu laiku Viešpats mus ragina išeiti iš savęs, iš savo aplinkos, ir nešti jo gailestingą meilę taikos ištroškusiam pasauliui. Padėkime vieni kitiems, kad visko centre būtų Evangelijos reikalavimai ir negailėkime jėgų konkrečiai vykdydami šią misiją“.

Galiausiai, popiežiui Pranciškui paraginus, visi sukalbėjo „Tėve mūsų“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.