2016-10-05 15:49:00

Zviedrija: katoļu un luterāņu bīskapi publicē kopēju rakstu


„Lai arī ekumeniskajā gājumā pastāv šķēršļi, novēlam, lai tas, kas jau ir sasniegts, dāvā spēkus ekumeniskajam darbam mūsu zemē un dod iedrošinošus cerības signālus visai pasaulei,” ar šādu teikumu noslēdzas garš raksts, kas 4. oktobrī publicēts zviedru laikrakstā „Dagen”. Raksta autori ir Stokholmas katoļu bīskaps Anderss Arboreliuss un Zviedrijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas galva, Upsalas arhibīskape Antje Jackelena. Abi bīskapi par vēsturisku notikumu nosauc pāvesta Franciska gaidāmo vizīti Zviedrijā. 31. oktobrī, Reformācijas 500. gadskārtā, Katoliskās Baznīcas  un Pasaules luterāņu federācijas vadītāji kopā atskatīsies uz savu vēsturi.

Pāvesta vizīti Zviedrijas kristīgo kopienu gani vērtē kā „redzamus augļus”, ko nesis 50 gadus ilgais dialogs starp katoļiem un luterāņiem. Šai laikā kopš Vatikāna II koncila ir parakstīta „Kopējā deklarācija par attaisnošanu” un dokuments „No konflikta līdz komūnijai”.

Bīskapu rakstā pieminēta arī gaidāmā tikšanās Malmes arēnā, kas ir iecerēta kā Dieva žēlsirdības liecība pasaulei. Bez tam, Zviedrijas katoļu un luterāņu kopienu vadītāji paziņo, ka abu Baznīcu karitatīvās organizācijas – „Caritas Internationalis” un „World Service” parakstīs kopēju memorandu. Tā būs konkrēta zīme, kas apliecinās gribu stiprināt savstarpējās draudzības un sadarbības saiknes.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.