2016-10-05 17:59:00

Pranciškus: sportas tetampa vis plačiau prieinamas


Daug grožio komandiniame darnume, stiprume ir žaidime. Kai taip būna, sportas peržengia gryną kūniškumą, atvesdamas į dvasios areną. Šiuos momentus palydi didelis džiaugsmas ir laimė, kuriais visi galime dalytis, nors ir nesivaržėme, pasakė popiežius Pranciškus kreipdamasis į kelis tūkstančius sporto atstovų ir juos lydinčių religinių bendruomenių delegatų, dalyvaujančių Popiežiškosios kultūros tarybos surengtame pirmajame tarptautiniame suvažiavime apie sportą ir tikėjimą tema: „Sportas žmonijos tarnystėje“. Prieš audienciją popiežius atskirai susitiko su suvažiavime dalyvaujančiais JTO Generaliniu sekretoriumi Ban Ki-moonu ir Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentu Thomasu Bachu.

Priminęs sporto dvasinius elementus, popiežius maždaug septyniems tūkstančiams sporto atstovų paminėjo dar vieną svarbią sporto savybę: sportas nėra vien atletams profesionalams. Yra ir mėgėjų, laisvalaikio sportas, visiems padedantius prižiūrėti sveikatą, pratintis kaip dirbti komandoje, mokėti ir laimėti, ir pralaimėti. Todėl labai svarbu, kad visi galėtų dalyvauti sportiniuose užsiėmimuose ir labai džiaugiuosi, sakė sportininkams Pranciškus, kad jūsų dėmesys šiomis dienomis skirtas įsipareigojimui užtikrinti, kad sportas taptų vis plačiau prieinamas ir kad būtų naudinga visiems, įskaitant neįgaliuosius, vargšus. Popiežius drąsino sporto institucijas ir jų sponsorius, socialines ir švietimo įstaigas, taip pat religines bendruomenes dirbti kartu, kad visuomenės paribių vaikai ir jaunimas, ypač skurstantieji, galėtų oriai džiaugtis sportu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.