2016-10-05 15:43:00

Pontifikālajā Gregora universitātē sācies 466. mācību gads


Ir sācies jauns mācību gads Romas universitātēs. 3. oktobrī ar svinīgu Svēto Misi Svēta Ignācija baznīcā tas iesākās arī jezuītu vadītās Pontifikālās Gregora universitātes studentiem. Dievnamā bija ieradušās arī daudzas diplomatiskās, akadēmiskās un ekleziālās autoritātes. Jaunais universitātes rektors, tēvs Nuno da Silva Gonsalvess pateicās iepriekšējam rektoram Fransuā Ksavieram Dumortjē, kā arī Jēzus Sadraudzības ģenerālpriekšniekam Adolfo Nikolasam, kas pēc šobrīd notiekošās jezuītu ģenerālkongregācijas beigs pildīt savus amata pienākumus.

Tēvs Gonsalvess akadēmiskā gada ievadrunā nosauca vairākas stratēģijas, kas ir nepieciešamas universitātes dzīvē. Īpaši viņš izcēla sadarbību starp centru un perifērijām, kas ir tik dārga arī pāvestam Franciskam. „Gregora universitātē šī sadarbība īstenojas kā „katolicisma apvārsnis”,” teica rektors. Viņš paskaidroja, ka šis „apvārsnis” šeit ir „ar roku aizsniedzams”, kas izpaužas daudzo kultūru apmaiņā starp studentiem un pasniedzējiem. Gan vieni, gan otri Gregoriānā pārstāv visus kontinentus.  

Kā otru nozīmīgu aspektu tēvs Gonsalvess izcēla attiecības starp intelektuālo ieguldījumu un garīgo dzīvi, kā arī uzmanību pret pašreizējo sociālo un ekleziālo kontekstu. „Dzīvojam saskaldītā pasaulē, kurā ir apdraudēta tās pašas izdzīvošana,” teica jezuītu tēvs. Tomēr, kā viņš norādīja, šai pasaulē darbojas Dievs, un tieši šai pasaulē esam aicināti Viņu atklāt. Šai sadrumstalotajā un apdraudētajā pasaulē Baznīca, kas ir kā „karalauka slimnīca”, ir aicināta nest pestīšanas un cerības vēsti.

Pontifikālās Gregora universitātes rektors teica, ka sekojot ignāciskajai tradīcijai un tiecoties pēc izcilības, viņa vadītā mācību iestāde savā attieksmē ir aicināta balstīties uz attiecībām starp personām un nemitīgu kvalitātes izvērtējumu individuālā un institucionālā līmenī. „Tā ir mūsu universitātes misijas integrāla sastāvdaļa,” norādīja rektors.

Sekojot senajam ritam, viņš pasludināja 2016./2017. mācību gadu par atklātu. Līdz ar to kopš Romas kolēģijas dibināšanas, kuras vienīgā un tiešā mantiniece ir Pontifikālā Gregora universitāte, ir iesācies jau 466. mācību gads. Atgādināsim, ka Romas kolēģiju 1551. gada februārī nodibināja svētais Ignācijs no Lojolas.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.