2016-10-05 15:49:00

Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie kelionę į Kaukazą


Trečiadienio bendrosios audiencijos metu, kai įprasta po apaštališkųjų kelionių, popiežius Pranciškus kalbėjo apie praėjusio savaitgalio vizitą Gruzijoje ir Azerbaidžane; dar kartą padėkojo abiejų šalių politiniams vadovams, Gruzijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchui ir Kaukazo musulmonų šeichui, taip pat vietinėms katalikų bendruomenėms, jų ganytojams ir visiems tikintiesiems.

Popiežius  taip pat priminė, kad ši kelionė pratęsė ir papildė birželio mėnesį pradėtą kelionę į Armėniją. „Tokiu būdu galėjau, Dievui padedant, aplankyti visas tris Kaukazo šalis, sutvirtinti jose gyvenančią Katalikų Bažnyčią, padrąsinti tų šalių gyventojų  kelionę į taiką ir brolybę“, - kalbėjo Pranciškus.

Popiežius taip pat priminė, kad abi šį kartą lankytos šalys turi labai gilias kultūrines ir religines šaknis, o tuo pat metu gyvena naują savo istorijos laikotarpį – kaip tik šiemet jos švenčia nepriklausomybės 25-ąsias metines. Abiejose šalyse Katalikų Bažnyčia stengiasi būti artima vietiniams gyventojams, liudyti artimo meilę, taip pat palaikyti gerus santykius su kitų religinių bendruomenių nariais, nes Dievas yra visų Tėvas ir mes esame broliai ir seserys.

Gruzijoje šią misiją katalikai vykdo stengdamiesi bendradarbiauti su broliais ortodoksais, kurie sudaro gyventojų daugumą. Dėl to labai iškalbus faktas buvo tai, kad oro uoste popiežių pasitiko ne tik šalies prezidentas, bet ir Ortodoksų Bažnyčios patriarchas Ilija II. Popiežių nepaprastai sujaudino susitikimas su patriarchu jo namuose ir apsilankymas jo katedroje. Kalbėdamas apie vizitą Gruzijoje, popiežius paminėjo ir šalyje gyvenančią mažą asirų – chaldėjų katalikų bendruomenę. Susitikimo su jais metu buvo meldžiamasi už taiką Sirijoje, Irake ir visuose Artimuosiuose Rytuose. Kartu su visais katalikais, priklausančiais lotynų, armėnų ir asirų – chaldėjų bendruomenėms, popiežius aukojo Mišias, kuriomis buvo paminėta šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, misijų globėjos šventė.  „Ji mums primena, - sakė Pranciškus, - kad tikros misijos niekada nėra prozelitizmas, bet patraukimas link Kristaus duodamu vienybės su Juo ir mados pavyzdžiu, šlovinimu ir konkrečia meile, tarnavimu mažutėliams“.

Kitoje popiežiaus lankytoje šalyje – Azerbaidžane – gyventojų dauguma yra musulmonai, o katalikai sudaro labai mažą bendruomenę, turinčią tik kelis šimtus narių. Tačiau ir čia sugebama palaikyti labai gerus santykius tiek su islamo išpažinėjų dauguma, tiek ir su šalyje gyvenančiais ortodoksais. Popiežius paminėjo Eucharistiją švęstą kartu su katalikais ir tarpreliginį susitikimą mečetėje. „Mažos katalikų bendruomenės nariai, Šventosios Dvasios įkvėpti kalba įvairiomis kalbomis ir liudija Kristų, ieškodami susitikimo ir dialogo progų su visais tikinčiais Dievą, su jais kartu nori kurti teisingesnį ir broliškesnį pasaulį“. Primintas ir susitikimas su Azerbaidžano valdžios žmonėmis, jo metu išsakytas raginimas siekti šiuo metu atvirų problemų sprendimo, kad visi žmonės Kaukaze gyventų taikoje, vieni kitus gerbdami.

„Dievas telaimina Armėniją, Gruziją ir Azerbaidžaną, telydi savo šventąją tautą, keliaujančią šios šalyse“, - baigė savo kalbą popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.