2016-10-05 19:00:00

Bendras popiežiaus Pranciškaus ir anglikonų primo J. Welby pareiškimas


Minėdami penkiasdešimt metų po pirmojo istorinio popiežiaus Pauliaus VI ir anglikonų arkivyskupo Michael Ramsey susitikimo Romoje, popiežius Pranciškus ir anglikonų primas Justin Welby, po kartu švęstų Mišparų Romos šv. Grigaliaus Didžiojo bažnyčioje, paskelbė bendrą pareiškimą. Jame primenama, kad 1966 m. vykusio susitikimo metu buvo įsteigta bendra tarptautinė katalikų-anglikonų komisija, kuri vestų rimtą teologinį dialogą siekiant tos vienybės, už kurią Kristus meldėsi. „Prieš penkis dešimtmečius mūsų pirmtakai pripažino „rimtas kliūtis“, kurios sunkino kelią tikėjimo ir sakramentinės vienybės link.  Per tą laiką įvairiose srityse smarkiai pažengta į priekį, tačiau atsirado naujų aplinkybių, sukėlusių naujų nesutarimų tarp mūsų, ypač  dėl moterų įšventinimo ir žmogaus lytiškumo klausimais. Šalia to ir ilgametis klausimas dėl vadovavimo krikščionių bendruomenėje. Tačiau nepaisant šių rimtų kliūčių pilnai vienybei, kaip ir mūsų pirmtakai mes pasitikime Dievo malone ir Apvaizda, žinodami, kad Šventoji Dvasia atvers naujas duris ir nuves mus į tiesos pilnatvę (Jn 16, 13)“, - rašo Bažnyčių lyderiai.

Kristaus malda Paskutinės Vakarienės metu, kad visi būtų viena, išlieka imperatyvu jo mokiniams ir šiandien. Popiežius Pranciškus ir arkivyskupas Welby ragina dvasininkiją ir tikinčiuosius neatmesti  ar nenuvertinti tos tikros, nors ir netobulos, vienybės, kurią jau turime.

Pasaulis turi matyti mūsų liudijimą, bendrą tikėjimą į Kristų. Turime kartu darbuotis gindami mūsų bendrus namus, saugodami aplinką, gindami visų žmonių orumą, pripažindami neįkainojamą kiekvienos žmogiškos būtybės gyvybės vertę, pagerbdami ją per gailestingumo darbus, užtikrindami švietimą, sveikatos apsaugą, maistą, švarų vandenį ir prieglobstį, bandydami išspręsti konfliktus ir kurdami taiką. Kaip Kristaus mokiniai laikome žmogų sakralia būtybe  ir kaip Kristaus apaštalai turime būti jų advokatais. Tai, kas už mūsų – skausmingi atskirties šimtmečiai – yra dalinai išgydyta draugystės penkiasdešimtmečiu. Dėkojame už Anglikonų centro Romoje gyvavimo penkias dešimtis metų, jis sukurtas kaip susitikimo ir draugystės vieta.

Nekantraujame toliau stengtis, kad būtume visiškai vieningi skelbdami visiems žodžiais ir darbais išganančią ir gydančią Kristaus Evangeliją. Todėl šiomis dienomis vykstantis susitikimas, kuriame dalyvauja tiek daug komisijai priklausančių katalikų ir anglikonų ganytojų, yra svarbus padrąsinimas. Jie trokšta tęsti bendradarbiavimo misiją ir liudyti iki pat žemės pakraščių, darbuodamiesi kartu ir skelbdami bendrą tikėjimą į Viešpatį Jėzų Kristų, kad nuneštų palengvinimą kenčiantiems, taiką išgyvenantiems konfliktą, orumą ten, kur jis paminamas,  - pažymima deklaracijoje.

Šioje Grigaliaus Didžiojo bažnyčioje karštai meldžiame Švč. Trejybės palaiminimo bendrų komisijų veiklai ir visiems, kurie meldžiasi ir prisideda, jog būtų atkurta vienybė, - rašoma dokumento pabaigoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.