2016-10-03 16:49:00

Påven Franciskus "Det pågår ett världskrig mot äktenskapet"


Som alltid då en påve reser svarade Påven Franciskus på söndagseftermiddagen på journalisternas frågor under hemresan till Rom efter tre dagar i Azebaijan och Georgien.  En av frågorna berörde något påven hade sagt på lördagen i Georgien då han mötte seminariter präster och ordensfolk i en kyrka i Tiblisi. Påven hade då uttryckt sig hårt mot gender, eller genusideologin, när han svarade på en kvinna som frågade om äktenskapets oupplöslighet.

”Du, Irina, nämnde ett av äktenskapets fiender idag: könsteorin. Det pågår ett  världskrig för att förstöra äktenskapet. Idag finns en ideologisk kolonialisering som förstör, men inte med hjälp av vapen, det är en förstörelse med hjälp av idéer. Man måste försvara sig mot  ideologisk kolonialisering.”

Dessa ord tog den schweiziska journalisten Ribezzo upp när hon påpekade att påven hade använt starka ord mot skilsmässa, att en ”skilsmässa smutsar ner Guds avbild”. Hon undrade om inte detta gick emot påvens ord om att omfamna och välkomna de frånskilda.  

Påven Franciskus svarade att ”när man talar om äktenskapet som en union mellan man och kvinna, som Guds avbild, är det en man och en kvinna. Guds avbild är inte mannen, det är mannen tillsammans med kvinnan, som är ett kött när de ingår i äktenskapet. Detta är sanningen.”

”Ni kan inte ana hur lidande barnen blir, små barn, när de ser sina föräldrar bråka och skiljas. Man måste göra allt för att rädda äktenskapet. Det är normalt att gräla ibland, men sluta aldrig dagen utan att bli sams igen. Det kalla kriget är mycket farligt. Sen finns det mer komplexa situationer, när djävulen blir involverad och frestar med kvinnor och män som verkar bättre än dem man har. När denna frestelse kommer, be om hjälp direkt!”

Påven förklarade vidare vad han menar med världskrig mot äktenskapet: ”När man förintar äktenskapet förstör man Guds avbild. Men Gud som har skapat världen, har på ett ännu underbarare sätt återskapat den, med sin barmhärtiga återlösen. Det finns mänskliga svagheter och synder, men de har aldrig sista ordet: barmhärtigheten har det sista ordet.” Och han uppmanade till att inte bara läsa kapitel åtta i Amoris Laetitia utan särskilt kapitel fyra.

Nästa journalist var en amerikanare som fortsatte på samma tråd, men utvecklade frågan om genusteorin, och undrade om lämplig pastoralvård för homosexuella.

Påven sa att han hade väglett många med homosexuell läggning, eller som lever sin homosexualitet. ”Jesus skulle aldrig säga ’ gå bort från mig du är homosexuell”.

”Det jag sa var att det onda idag är en indoktrinering av genusteori…. En sak är att ha en homosexuell läggning, en annan sak är att skolorna undervisar enligt denna linje, för att ändra mentaliteten. Detta kallar jag för "ideologisk kolonialisering."

Man måste välkomna, vägleda, urskilja och integrera homosexuella, men skriv nu inte att ’påven vill saligförklara transexuella’, jag ser det för jag läser tidningen. Det rör sig om ett moraliskt problem, ett mänskligt problem.”
All the contents on this site are copyrighted ©.