2016-10-03 14:46:00

Gruzija, apzinies savu kristīgo identitāti!


Vizītes Gruzijā otrās dienas pievakarē Francisks ieradās senajā valsts galvaspilsētā Mtšketā, kas atrodas 16 kilometru attālumā no Tbilisi. Pāvests apmeklēja Svetiškoveli patriarhālo katedrāli – Gruzijas Pareizticīgo Baznīcas garīgo centru. Desmitajā gadsimtā celtajā katedrālē glabājas Kristus tunikas relikvijas.

Brīdī, kad pāvests tuvojās katedrālei, atskanēja visi tās zvani. Pie vārtiem viņu sagaidīja 83 gadus vecais patriarhs Ilija II. Korim dziedot, viņš kopā ar pāvestu iegāja svētnīcā. Kā pastāstīja patriarhs, katedrālē kronēti Gruzijas karaļi un iesvētīti katolikosi Tur atrodas no Jeruzalemes pārnestās svētās Sidonijas relikvijas. Viņa ir pirmā gruzīnu tautas svētā. «Neraugoties uz svešu varu uzbrukumiem, Gruzija nekad nav zaudējusi savu kristīgo identitāti. Tā godināja un godina patieso Dievu,» sacīja patriarhs Ilija II.

Uzrunā Svētais tēvs norādīja uz Gruzijas vēstures kristīgajām bagātībām. Viņš uzsvēra, ka šī varenā katedrāle, kurā glabājas daudzas ticības un vēstures liecības, aicina mūs neaizmirst pagātnes notikumus, jo «tauta krīt tad, kad sāk aizmirst savu pagātni». Pāvests teica:

«Gruzijas vēsture ir kā sena grāmata. Tā katrā savā lappusē stāsta par svētiem lieciniekiem un kristīgajām vērtībām, kas veidojušas šīs tautas dvēseli un kultūru. Tajā pašā laikā šī nozīmīgā grāmata vēstī arī par atvērtības, viesmīlības un integrācijas žestiem. Tās ir dārgas un vienmēr aktuālas vērtības ne tikai jūsu zemei, bet arī visam reģionam. Tie ir dārgumi, kas skaidri izsaka tautas kristīgo identitāti, un tai ir jābūt iesakņotai ticībā un vienmēr atvērtai. Visos laikos gruzīnu tautas identitātes pamats ir bijis kristīgais vēstījums, kas dāvāja tai drosmi un stabilitāti smagu pārbaudījumu un grūtību brīžos. Kungs dārgo gruzīnu tautu nekad nav atstājis vienu, jo «Viņš ir patiess visos savos vārdos un svēts visos savos darbos. Kungs atbalsta visus, kuri pakrīt, un pieceļ visus noskumušos,»  citējot 145. psalma vārdus, teica Francisks.

Vēršoties pie patriarha, pāvests norādīja uz nepieciešamību veicināt kristiešu vienotību. Viņš skaidroja, ka Baznīcas vienību simboliski izsaka arī Kristus tunika, kas «bija austa no augšas līdz apakšai» ( 19,23). «Svētā tunika, vienotības noslēpums, aicina mūs izjust skumjas un sāpes par šķelšanos, kāda gadsimtu gaitā ir notikusi kristiešu starpā. Tā ir dziļa brūce Kristus miesā,» Svetiškoveli patriarhālajā katedrālē teica pāvests. 

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.