2016-10-01 16:34:00

Popiežius: Reikia ginti šeimą nuo ideologinės kolonizacijos


Šeštadienį po pietų popiežius Pranciškus aplankė Tbilisio Nekaltai Pradėtosios M. Marijos katalikų parapiją ir joje susitiko su Gruzijoje tarnaujančiais katalikų kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis, su kunigystei besiruošiančiais seminaristais ir su sielovadoje dalyvaujančiais pasauliečiais, tikinčiųjų šeimų atstovais.

Gruzijoje yra apie 80 tūkst. katalikų. Dauguma jų gyvena sostinėje Tbilisyje ir pietinėje šalies dalyje. Jų parapijos priklauso Kaukazo apaštališkajai administracijai, apimančiai Gruzijos ir Armėnijos teritorijas. Dauguma Gruzijoje tarnaujančių katalikų kunigų yra svetimšaliai misionieriai.

Atvykusį į Tbilisio parapijos bažnyčią Šventąjį Tėvą pasveikino Kaukazo apaštališkasis administratorius vyskupas Giuseppe Pasotto. Po to sekė keturi liudijimai – jaunuolio, šeimos motinos, seminaristo ir kunigo. Popiežius Pranciškus neturėjo šiai progai iš anksto parengtos kalbos, o ex promptu komentavo liudijimuose išsakytas mintis.

Daugiausia dėmesio popiežius skyrė šeimos motinos liudijimai apie šeimos gyvenimo sunkumus mūsų laikais. „Santuoka, sakė Pranciškus, tai vienas gražiausių Dievo sukurtų dalykų. Šventasis Raštas sako, jog Dievas sukūrė žmogų kaip savo paveikslą į save panašų, kad sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį. O tai reiškia, kad vyras ir moteris sudarydami vieną kūną yra Dievo paveikslas“. Santuokiniame gyvenime pasitaiko sunkumų ir nesusipratimų. Tai natūralu ir neišvengiama. Popiežius ir šia proga priminė ne kartą siūlytus savo patarimus: visada atsiprašyti už įžeidimus, nelaukti kitos dienos, dažnai kartoti žodžius „prašau“, „ačiū“, „atsiprašau“. Skyrybos niekada neišsprendžia šeimos sunkumų. Nuo skyrybų visada nukenčia besiskiriantys sutuoktiniai, nukenčia jų vaikai; nukenčia ir pats Dievas, nes kiekvienos skyrybos tai pasikėsinimas į vieno kūno, sukurto pagal Dievo paveikslą, vienybę. Popiežius taip pat paminėjo šiais laikai vis labiau plintančią ideologiją, niveliuojančią prigimtinius lyčių skirtumus. Tai, pasak popiežiaus, ideologinė kolonizacija, nuo kurios reikia gintis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.