2016-10-01 16:30:00

Popiežius: „Karitatyvinės iniciatyvos - brandus Bažnyčios vaisius“


Šeštadienį po pietų popiežius aplankė kamiliečių prižiūrimą pagalbos centrą. Šv. Kamilio Leliečio ordino - ligonių tarnų draugijos - nariai, atvykę į Gruziją 1998 m., Temkos kvartale Tbilisio periferijoje su Italijos Carito pagalba pastatė polikliniką „Redemptor Hominis. Čia dirbantys 70 sveikatos apsaugos darbuotojų padeda daugybei vargingų žmonių. Jau prieš kurį laiką poliklinika tapo labai svarbiu akcentu sostinės sveikatos institucijų panoramoje.

Šiame centre popiežius susitiko su karitatyviniais Katalikų Bažnyčios darbuotojais iš įvairių centrų, vienuolijų, organizacijų, bažnytinių institucijų. Pasveikindamas juos, popiežius paminėjo, kad jie savo  rūpestingumą išreiškia per meilę artimui, tai yra išskirtinis Kristaus sekėjų bruožas.

Jūsų veikla tai šios šalies krikščionių ir skirtingų ritų tikinčiųjų broliško bendradarbiavimo kelias. Šis susitikimas vardan evangelinės artimo meilės tai vienybės liudijimas, stiprinantis vienybės kelią. Drąsinu jus toliau eiti šiuo vaisingu ir įpareigojančiu keliu: vargšai ir silpnieji yra „Kristaus kūnas“, raginantis krikščionis veikti be asmeninių interesų, sekant Šv. Dvasios įkvėpimu, - kalbėjo popiežius. Jis taip pat pasveikino senukus, ligonius, kenčiančius ir visus, kuriems padeda karitatyvinės institucijos. „Esu laimingas, kad galiu pabūti su jumis ir padrąsinti: Dievas niekada neapleidžia, visuomet yra šalia jūsų, pasiruošęs išklausyti, sunkiais momentais suteikti jėgų. Esate numylėtiniai Jėzaus, kuris pats tapatinosi su kenčiančiais, pats kentėdamas savo kančią.

Karitatyvinės iniciatyvos yra brandus vaisius Bažnyčios, kuri tarnauja, dovanoja viltį, kuri rodo Dievo gailestingumą, - sakė popiežius, pabrėždamas, kad jų misija yra labai svarbi. Gyvenkite ir toliau Bažnyčioje meilėje, rodydami ją visai visuomenei su entuziazmu, kylančiu iš Dievo meilės. Teveda jus ir tesaugo Mergelė Marija, neatlygintinos meilės ikona, - sakė popiežius, palaimindamas susirinkusius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.