2016-09-30 17:25:00

Papież modli się o pokój wraz ze wspólnotą chaldejską


Bezpośrednio po spotkaniu z patriarchą Gruzji Eliaszem II Papież pojechał samochodem do katolickiego kościoła chaldejskiego św. Symeona bar Sabby w Tbilisi. Tam spotkał się z miejscową wspólnotą asyryjsko-chaldejską.

U wejścia do świątyni przywitali Franciszka: patriarcha chaldejski Louis Raphaël I Sako, który przybył z Iraku, i miejscowy proboszcz. Wspólnie przeszli procesyjnie do kaplicy Najświętszego Sakramentu, gdzie miało miejsce krótkie nabożeństwo. W jego trakcie Ojciec Święty odmówił specjalnie przygotowaną na tę okoliczność modlitwę o pokój. W sposób szczególny wspomniał w niej wojnę toczącą się w Iraku i Syrii.

Panie Jezu,
wielbimy krzyż Twój,
który uwalnia nas od grzechu – źródła każdego podziału i wszelkiego zła;
głosimy Twoje zmartwychwstanie,
które wybawia człowieka z niewoli upadku i śmierci;
oczekujemy Twego przyjścia w chwale,
które urzeczywistni Twoje królestwo sprawiedliwości, radości i pokoju.

Panie Jezu,
przez Twoją chwalebną mękę
pokonaj zatwardziałość serc uwięzionych w nienawiści i egoizmie;
mocą Twojego zmartwychwstania
wyrwij ofiary niesprawiedliwości i ucisku z ich sytuacji;
przez wierność Twego przyjścia
zniszcz kulturę śmierci i spraw, aby zajaśniał triumf życia.

Panie Jezu,
zjednocz ze swym krzyżem cierpienia tak wielu niewinnych ofiar:
dzieci, starców, prześladowanych chrześcijan;
ogarnij światłem Twojej Paschy tych, którzy są głęboko zranieni:
ludzi wykorzystywanych, pozbawionych wolności i godności;
daj doświadczyć niezmienności Twego królestwa tym,
którzy żyją w niepewności:
wygnańcom, uchodźcom, tym, którzy stracili smak życia.

Panie Jezu,
rozciągnij cień Twego krzyża nad narodami toczącymi ze sobą wojnę:
niech się nauczą drogi pojednania, dialogu i przebaczenia;
daj zasmakować radości Twego zmartwychwstania narodom wyczerpanym bombardowaniami:
podnieś ze zniszczeń Irak i Syrię;
zjednocz pod swoim słodkim panowaniem Twoje rozproszone dzieci:
wspieraj chrześcijan w diasporze i daj im jedność wiary i miłości.

Maryjo Panno, Królowo Pokoju,
Ty, która stałaś u stóp krzyża,
wyjednaj u Twojego Syna odpuszczenie naszych grzechów;
Ty, która nigdy nie wątpiłaś w zwycięstwo zmartwychwstania,
wspieraj naszą wiarę i nadzieję;
Ty, która jako Królowa jesteś w chwale,
naucz nas królewskości służby i chwały miłości.
Amen.

Po nabożeństwie Franciszek przywitał się z członkami Synodu Kościoła chaldejskiego, a po wyjściu ze świątyni na znak pokoju wypuścił w przestrzeń białego gołębia. Następnie udał się do siedziby nuncjatury w Tbilisi, która będzie na czas tej pielgrzymki papieską rezydencją. Urzędujący w niej nuncjusz to Polak, abp Marek Solczyński. Poza Gruzją jest on równocześnie przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w dwóch innych państwach kaukaskich: Armenii i Azerbejdżanie. Jutro, w drugim dniu podróży, głównym punktem dnia będzie Eucharystia sprawowana na stołecznym stadionie.

lg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.