2016-09-29 16:05:00

Valstybės sekretoriaus laiškas „Cor Unum“ pasitarimo dalyviams


Konfliktai Sirijoje ir Irake negali būti išspręsti karinėmis priemonėmis, reikia išsaugoti abiejų kraštų nacionalinę vienybę, pareiškė Vatikano Valstybės sekretorius Parolin laišku kreipdamasis į Sirijoje, Irake ir kaimyninėse šalyse veikiančių karitatyvinių organizacijų atstovų pasitarimo dalyvius. Kardinolo valstybės sekretoriaus laišką Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ pasitarime perskaitė arkivyskupas Paul Richard Gallagher, Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis.

Visų aukščiausias prioritetas yra sustabdyti smurtą. Labai reikia ugnies nutraukimo, tačiau tarptautinė bendruomenė turi ir toliau ieškoti dialogo ir derybų kelių, kurie leistų išspręsti krizę, rašo Valstybės sekretorius Parolin, pridurdamas, kad dėl to Šventasis Sostas drąsina ir palaiko JTO ypatingajam pasiuntiniui Steffanui de Misturai pavestą keblų uždavinį.

Konfliktus Sirijoje ir Irake negalima išspręsti karinėmis priemonėmis, o politinėmis, patikino kardinolas Parolin. Pasak jo, svarbu remtis dviem pamatiniais principais: pradėti dialogo bei susitaikymo procesą ir išsaugoti abiejų kraštų nacionalinę vienybę, išvengiant padalijimo pagal socialinę, etninę ir religinę sudėtį. Pasak Šventojo Sosto, būtina, kad naujajame Irake ir naujojoje Sirijoje būtų užtikrinta vieta visiems, įskaitant religines ir etnines mažumas.

Artimųjų Rytų regiono konfliktų sprendimas reikalauja gerbti mažumų teises ir jų indėlį į visuomenės kūrimą, įskaitant religijos laisvę, kaip ir pasirengimą kažko atsisakyti vardan visuomenės gerovės, pažymėjo laiške kardinolas Parolin. Jis taip pat paminėjo itin sudėtingą temą minėtose teritorijose veikiančių teroristinių grupių, su kuriomis turbūt neįmanoma susitarti derybose. Šiuo atžvilgiu kardinolas priminė Šventojo Sosto nusistatymą, jog prekyba ginklais yra niekšiška, leidžianti toms grupuotėms tęsti savo veiksmus. Bet kuriuo atveju, terorizmo problemos sprendimas turi būti suderintų tarptautinių pastangų JTO rezultatas. Mes visų prašome nuosekliau stengtis, kad būtų nugalėtas terorizmas ir atvertas taikos kelias, parašė Vatikano valstybės sekretorius. (Sir/Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.