2016-09-29 14:13:00

Popiežius susitiko su sirams ir irakiečiams padedančių labdaros organizacijų atstovais


Ketvirtadienį popiežius Pranciškus Vatikane susitiko su Sirijoje, Irake ir kaimyninėse šalyse veikiančių karitatyvinių organizacijų atstovais, dalyvaujančiais Romoje vykstančiame pasitarime, kurį jau penktą kartą surengė katalikišką karitatyvinę veiklą visos Bažnyčios mastu koordinuojanti Popiežiškoji „Cor Unum“ taryba. Audiencijoje dalyvavo taip pat ir Jungtinių Tautų organizacijos Generalinio sekretoriaus ypatingasis pasiuntinys Sirijai Staffan de Mistura.

Katalikų Bažnyčia vykdo plataus masto karitatyvinę veiklą smurto įkalintų žmonių labui. Karitatyvinės organizacijos rūpinasi 4,5 milijono žmonių Sirijoje ir Irake, o tai pat pabėgėliais iš šių šalių, gavusiais laikiną prieglobstį kaimyninėse šalyse. Humanitarinių darbuotojų skaičius siekia 12 tūkst.

„Praėjus metams nuo mūsų ankstesnio susutikimo, turime su gilių liūdesiu konstatuoti, kad nepaisant mūsų didelių pastangų įvairiose srityse, vis dar viešpatavo ginklų ir jėgos logika, sakė popiežius. Abi šalis niokojo neaiškūs interesai ir smurtas, nesugebėta nutraukti nepakeliamų kančių ir žmogaus teisių pažeidimų. Dramatiškos krizės pasekmės plika akimi matomos taip pat ir toli už konflikto regiono ribų. Jų išraiška yra sudėtingas migracijos reiškinys“.

„Smurtas gimdo smurtą ir įsuka įžūlumo ir inercijos ratą, kurį sunku sustabdyti“. Pasak popiežiaus, dabartiniame Sirijos konflikte dažnai matomi „naikinimo dėl naikinimo“ atvejai liudija apie tą „niekšybės paslaptį“, kuri glūdi žmoguje ir istorijoje, ir kuri byloja kaip labai reikia išganymo. Humanitariniai darbuotojai, besistengiantys padėti kenčiantiems žmonėms, yra „Dievo gailestingumo atspindys ir ženklas, jog blogis nėra visagalis, kad ne jam lemta tarti paskutinį žodį“.

Popiežius dėkojo karitatyvinių organizacijų darbuotojams ir savanoriams; dėkojo taip pat ir tiems nesuskaitomiems nežinomiems, bet Dievui žinomiems, tikintiesiems, kurie ypač dabartinio Gailestingumo jubiliejaus metais meldėsi ir meldžiasi už Sirijoje ir Irake kenčiančius žmones, ypač už vaikus ir visus, kurie patys negali savimi pasirūpinti, ir šitaip jie malda remia labdarių veiklą.

Popiežius dar kartą kreipėsi į tarptautinę bendruomenę ir prašė kuo greičiau surasti konflikto Sirijoje sprendimą. „Mano prašymas tampa kasdienine malda Dievui, kad įkvėptų protus ir širdis tų, kas savo rankose turi politinę valdžią, idant atidėję į šalį visus dalinius interesus siektų brangiausio turto – taikos“.

Galiausiai popiežius paiminėjo ir Artimųjų Rytų krikščionių bendruomenes, kurios šiandien labai kenčia ir su baime žiūri į ateitį. „Kai aplink sutemos, šios Bažnyčios laiko aukštai iškėlusios tikėjimo, vilties ir meilės žiburį. Drąsiai ir nieko nediskriminuodamos, jos padeda visiems kenčiantiesiems ir siekiantiems taikos ir draugiško sambūvio. Tų šalių krikščionys yra Dievo gailestingumo ženklas visiems. Visuotinė Bažnyčia jais gėrisi, yra jiems dėkinga ir juos remia“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.